Date:

Share:

Αλλαγή τυπικών αποδόσεων ενόψει της πρόσκλησης Νέων Αγροτών εντός 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για δύο προσκλήσεις Νέων Αγροτών εντός της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου, µε τη µία µάλιστα να προκηρύσσεται του χρόνου, κάνει λόγο το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ στη χώρα µας.

Αλλάζουν οι τυπικές αποδόσεις ενόψει της επόμενης πρόσκλησης  Νέων Αγροτών που  δρομολογείται το 2023  

Όπως έγινε και το 2021 µε την περασµένη πρόσκληση, προφανώς το ΟΣ∆Ε του 2023 λοιπόν θα αποτελέσει τη δήλωση πάνω στην οποία θα βασιστεί η πρόσκληση. Μάλιστα, προετοιµάζονται σύµφωνα µε έγγραφο των διαχειριστικών αρχών νέοι πίνακες Τυπικής Απόδοσης όπως έχει γράψει η Agrenda, κάτι που σηµαίνει ότι οι απαιτήσεις για ελάχιστο ζωικό κεφάλαιο και στρέµµατα που θα πρέπει να δηλωθούν το 2023 θα είναι διαφορετικές σε σχέση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Αντίθετα, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, θα παραµείνουν σε ισχύ οι απαιτήσεις για ελάχιστη Τυπική Απόδοση που είναι:

  • ∆ώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • ∆έκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Αναφορικά µε τη µοριοδότηση που πριµοδοτούσε εκµεταλλεύσεις που δήλωναν 15.000-20.000 ευρώ Τυπική Απόδοση στο ΟΣ∆Ε, αυτό αναµένεται να αλλάξει και να πάνε τα ποσά σε µεγαλύτερα επίπεδα. Άλλωστε και το πριµ θα είναι κατάτι αυξηµένο και θα διαµορφώνεται έως τα 42.500 ευρώ (από 40.000 ευρώ που είναι σήµερα). Βέβαια στη φυτική παραγωγή το ελάχιστο ποσό των 35.000 ευρώ θα είναι αρκετά µειωµένο και θα διαµορφώνεται στα 30.000 ευρώ.

Αυξάνεται στο 24µηνο η ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης

Μία ακόµη αλλαγή στο πρόγραµµα πέρα από τους πίνακες Τυπικής Απόδοσης, θα έχει να κάνει µε τον ορισµό της πρώτης εγκατάστασης, που είναι όρος για τον καθορισµό των δικαιούχων. Συγκεκριµένα, για τη νέα προκήρυξη, η για πρώτη φορά εγκατάσταση νοείται η για πρώτη φορά ενασχόληση µε τη γεωργία από τα φυσικά πρόσωπα νέους γεωργούς και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 µήνες που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης (ήταν 18µηνο). Συνδέεται , για τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα και , για τα νοµικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας – διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης. 

Βέβαια, η πρόσκληση, εφόσον βγει του χρόνου, θα προδηµοσιευτεί µέσα στην άνοιξη για τις ανάγκες των δηλώσεων ΟΣ∆Ε. Οι αιτήσεις, όπως γίνεται παραδοσιακά θα γίνουν τέλος του χρόνου.

Κατά τα άλλα παραµένει η υποχρέωση παραµονής στο αγροτικό επάγγελµα για 8-9 έτη, η εγγραφή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι απαιτήσεις για ελάχιστο τζίρο κ.λπ.. Μάλιστα, συζητείται ακόµη και αυστηροποίηση των δεσµεύσεων.

Θα µετράει η συµβολαιακή

Στα νέα κριτήρια µοριοδότησης της πρόσκλησης, εντάσσεται και το κριτήριο της συµβολαιακής γεωργίας, κάτι που δεν ίσχυε στην περασµένη προκήρυξη, όπως και η συµµετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου (π.χ εγκατάσταση αντιχαλαζικών, ιδιωτική ασφάλιση µε επιδότηση ασφαλίστρου). Συγκεκριµένα όπως σηµειώνεται στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα κριτήρια βαθµολόγησης θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα περιλαµβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις. Στα κριτήρια βαθµολόγησης θα περιλαµβάνονται παράµετροι όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η βιολογική παραγωγή, η συµµετοχή σε οργάνωση παραγωγών, η σύναψη συµβολαίων για τη διάθεση της παραγωγής, η συµµετοχή σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, η περιοχή εγκατάστασης της γεωργικής εκµετάλλευσης µε βάση τα χωρικά της χαρακτηριστικά (βλ. ενδεικτικά ορεινότητα, νησιωτικός χαρακτήρας, πληθυσµιακή πυκνότητα), τοµεακός και διαθρωτικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ