Date:

Share:

Απαραίτητα τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις αγροτικές εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι και οι αγρότες είναι επιχείρηση, αντιμετωπίζονται ως επιχείρηση, λειτουργούν ως επιχείρηση και οι έλεγχοι θα τους αντιμετωπίσουν ως επιχείρηση.

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

∆εν αλλάζει τίποτα απολύτως αν κάποιος έχει ή όχι βιβλία. Η διαφορά είναι πως οι πιθανότητες ελέγχου για όσους έχουν βιβλία, είναι αυξηµένες σε σχέση µε τους αγρότες του ειδικού.

Οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στα τελειώµατα, σε πολλές περιπτώσεις η συλλογή έχει ολοκληρωθεί και ο διαρκής αγώνας του αγρότη συνεχίζεται για µία ακόµη χρονιά, ευελπιστώντας στο τελείωµα της, οι καρποί της παραγωγής να είναι ανάλογοι των κόπων του.

Με εξαίρεση τις πιπεριές και τις ελιές, η συλλογή των οποίων γίνεται µε το χέρι (για τις ελιές έχω δει µηχάνηµα που τις µαζεύει, αλλά δεν το έχω δει µε τα µάτια µου στην πράξη), η συλλογή των υπολοίπων καλλιεργειών γίνεται µε µηχανήµατα. Π.χ., η θεριζοαλωνιστική – µε την οποία συλλέγεις σιτάρι, καλαµπόκι, βίκο, τριφύλλι, µετά το θερισµό του σιταριού αράζει στην αυλή του «κοµπινιέρη», βγάζουν το µαχαίρι, αλλάζουν τις ρίγες στο λαιµό, τα κόσκινα, ελέγχουν τα ανεβατόρ, ρυθµίζουν τα κουζνέτα στα άλογα και κουµπώνουν  τον «καλαµποκά», για να είναι έτοιµοι για τον αραβόσιτο.

Η συντήρηση φυσικά γίνεται σε όλα τα µηχανήµατα, ώστε να είναι έτοιµα για την περίοδο της συλλογής. Και βέβαια αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων. Γιατί δεν είναι όλοι. Οι υπόλοιποι καλλιεργητές που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, συνεννοούνται, προγραµµατίζουν και κανονίζουν τη σειρά µε την οποία θα έρθει το µηχάνηµα να συλλέξει την παραγωγή τους.

Η συµφωνία γνωστή:  «τα λεφτά στη ρόδα», «χωρίς τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι να σου το µαζέψω» κλπ.

Ρωτάω πρώτα τον υπουργό Γ. Στουρνάρα και τον Υφυπουργό Απ. Βεσυρόπουλο µε καταγωγή από Λαµία και Βέροια αντίστοιχα (κατεξοχήν αγροτικές περιοχές):

Αν εσείς είχατε ένα χωράφι και δεν είχατε δικά σας µηχανήµατα. Μου ζητούσατε να έρθω να αλωνίσω το σιτάρι, το καλαµπόκι, να κόψω το τριφύλλι ή να ψεκάσω (γιατί δεν είχατε ψεκαστικό), να σπείρω γιατί δεν είχατε σπαρτική µηχανή κλπ) και σας έλεγα «..µάγκες, 20 ευρώ το στρέµµα, αλλά δεν έχει τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι καθόλου..», τι θα κάνατε;

∆εν θα µε αφήνατε να έρθω; ή θα µου λέγατε «έλα», θα ολοκλήρωνα τη συλλογή της παραγωγής σας και στη συνέχεια θα ψάχνατε να βρείτε άλλα έξοδα για να καλύψετε τα χρήµατα που εν τω µεταξύ µου δώσατε µαύρα; Προφανώς θα επιλέγατε το δεύτερο, κάτι που κάνουν χρόνια τώρα όλοι οι παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν δικά τους µηχανήµατα.

Κανείς δεν είναι κατά των ελέγχων. Όλοι όµως είµαστε κατά του υπερβάλλοντος ζήλου που επιδεικνύουν κάποιοι εκ των ελεγκτών. Και καλό είναι, αντί να τιµωρήσετε τους λήπτες της υπηρεσίας, να αναζητήσετε και να τιµωρήσετε τους παρέχοντες την υπηρεσία, για άρνηση έκδοσης τιµολογίου παροχής.

Κάνετε κι εδώ το ίδιο λάθος που κάνουν στο υπουργείο Εργασίας µε τα εργόσηµα: δεν τιµωρούν τον εργάτη που, ενώ πληρώνεται κανονικά, αρνείται να δεχθεί την ασφάλιση µέσω εργόσηµου. Απειλεί τον παραγωγό λέγοντας του […ή θα µου δώσεις τα λεφτά στο χέρι, ή αλλιώς δεν έρχοµαι, δεν θα χάσω εγώ τα επιδόµατα εξαιτίας σου…». Αν είναι δυνατόν!!!

Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι αγρότες. Οι γνωστοποιήσεις ελέγχου συνεχίζουν να στέλνονται, οι «δικαιούχοι» τα έχετε παραλάβει και όταν θα έρθει η ώρα, θα ενηµερωθείτε από τον έλεγχο να προσκοµίσετε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα χρειαστούν, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Παρεµπιπτόντως, θέλω να ενηµερώσω όλους τους αγρότες ότι τον έλεγχο δεν υπάρχει κανέναν λόγος να τον φοβάστε. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση µια σειρά από κριτήρια. Σε καµία περίπτωση δεν ξεκινούν µε σκοπό να πάρει κανενός το κεφάλι, αλλά για να ελεγχθεί εάν τηρούνται οι διατάξεις.

Συνεπώς, φροντίστε φέτος, να έχετε τιµολόγια παροχής για όλες τις αγροτικές εργασίες που σας παρείχαν οι ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων, προκειµένου να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Μην ξεχνάτε ότι όποια ευθύνη έχει όποιος δεν εκδίδει, την ίδια ευθύνη έχει και όποιος δεν λαµβάνει τιµολόγιο.

Η παρωδία της υποχρέωσης υποβολής πίνακα προσωπικού για εργάτες γης

Παραµένει σε ισχύ, µία αστεία διάταξη του υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε την οποία, ο αγρότης που απασχολεί εργάτες γης σε χωράφια του θα πρέπει να προσκοµίσει χειρόγραφο πίνακα προσωπικού στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. Κανείς από τους «φωστήρες» του υπουργείου δεν µας λέει τι να γράψουµε στις ώρες και µέρες απασχόλησης. Πώς θα δηλώσουµε έναν εργαζόµενο ότι θα πάει ∆ευτέρα µε Παρασκευή 07:00-15:00 να µαζέψει µήλα, καπνό, ελιές κλπ, ενώ µπορεί την επόµενη ηµέρα [ή και την ίδια] να πιάσει βροχή και να πάµε το απόγευµα στο χωράφι να συνεχίσουµε τη συλλογή;

Παραµένει η υποχρέωση του πίνακα, για να βεβαιώνονται πρόστιµα

Το γεγονός ότι δεν καταργείται η υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού για τους αγρότες, µόνο εκ του δολίου µπορεί να πει κανείς ότι διατηρείται: µόνο σκοπό έχει την επιβολή προστίµων. Γιατί; ∆ιότι όταν ζητάνε πίνακα και δεν υπάρχει (κανείς δεν έχει γιατί δεν µπορεί να υποβληθεί), σου καταλογίζουν πρόστιµο 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία και ψάξε εσύ µετά ταλαίπωρε αγρότη να βρεις την άκρη.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ