Date:

Share:

Διορθώσεις για εξισωτική μέχρι τέλος του χρόνου, τσεκ ως τα Χριστούγεννα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με µια διαφορετική προσέγγιση, αυτή της τµηµατικής καταβολής διεκπεραιώθηκε τελικά η πίστωση των προκαταβολών των προγραµµάτων 2022, µε κάποιες µέρες καθυστέρηση από το αρχικό πλάνο, σε µία προσπάθεια των αρµοδίων να υπερπηδήσουν την «τρικλοποδιά» που για ακόµα µία φόρα έβαλε η γνωστή συντεχνία του ΟΣ∆Ε.

8_pin_10

Η εν λόγω πληρωµή ξεκίνησε τελικά µε τη Νιτρορύπανση, για να ακολουθήσουν τα Βιολογικά σταδιακά ανά Περιφέρεια και τα λοιπά προγράµµατα, µε µόνους ζηµιωµένους τους δικαιούχους παραγωγούς. 

Μάλιστα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναρτήθηκαν οι λίστες με τις σχετικές πληρωμές μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το επόµενο δεκαήµερο αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ενστάσεις επί των αποτελεσµάτων, προκειµένου τα όποια λάθη που τους στέρησαν ενισχύσεις να διορθωθούν και να περιληφθούν στην επόµενη πίστωση. Ωστόσο, αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από τον Οργανισμό Πληρωμών, με τις ακριβείς προθεσμίες για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών. 

Όσον αφορά τις επόµενες ηµεροµηνίες πληρωµών, η ατζέντα τοποθετεί το διήµερο 22-23 ∆εκεµβρίου την εξόφληση του τσεκ, µαζί µε το πρασίνισµα και την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, µε αστερίσκους ωστόσο που έχουν να κάνουν µε τις ενστάσεις για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα – για τις οποίες µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε ανοίξει η σχετική εφαρµογή- και τις εκκρεµότητες των αιτούντων Εθνικό Απόθεµα. 

Μέχρι τότε θα πρέπει να διευθετηθεί και το υπόλοιπο 10% των µεταβιβάσεων, που αφορά κυρίως τις κληρονοµιές και περί τους 4.040 παραγωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου (αφορά περιπτώσεις όπου αναµένεται η προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, υφίσταται εµπλοκή σε σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς, κ.λπ.). Επίσης, χρήµατα περιµένουν και οι 61.740 παραγωγοί µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, ενώ σε έλεγχο βρίσκονται και 5.340 παραγωγοί για τους οποίους υπάρχουν ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή των εκτάσεων που δηλώνουν, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται.

Αµέσως µετά θα ακολουθήσει η πληρωµή της εξισωτικής πιθανώς στις 28 µε 28 του µήνα, για την οποία φέτος το κονδύλι είναι αυξηµένο κατά 14 εκατ. ευρώ στα 264 εκατ. ευρώ. Εν τω µεταξύ, οι παραγωγοί έχουν προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων µέχρι και τις 13 ∆εκεµβρίου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως «άµεσα συνταξιούχοι» από τον ΕΦΚΑ απορρίφθηκαν και µπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ενώ οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοικοι εξωτερικού», «ηλικία εκτός ορίων επιλεξιµότητας (18-67)», «ο αιτών/σύζυγος είναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης», «ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαετή αποκλεισµό», «ο αιτών είναι διάδοχος µε ετήσιο αποκλεισµό» καλούνται να προσκοµίσουν απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε εκκρεµότητα περί τα 5.000 ΑΦΜ αιτούντων Εθνικό Απόθεµα

Το ενδεχόµενο να µείνουν εκτός της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων περίπου 5.000 ΑΦΜ αιτούντων Εθνικό Απόθεµα, καταγράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σηµανδράκος. Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο ίδιος δίνει τα παρακάτω στοιχεία: «Σε 2.021 ΑΦΜ αιτούντων Εθνικό Απόθεµα δεσµεύθηκε η πληρωµή, τόσο για το 2021 (πιστώσεις Ιούνιος 2022), όσο και για το 2022 (πρώτη πίστωση Οκτώβριος 2022) µέχρι να αποδείξουν µε ισχυρά νοµικά έγγραφα ότι κατέχουν νόµιµα τις εκτάσεις που κατέχουν, ενώ σε επιπλέον 2.800 ΑΦΜ που έλαβαν Εθνικό Απόθεµα το 2020, κυρίως µε δήλωση βοσκότοπων χωρίς ζώα, δεσµεύθηκαν οι πληρωµές του 2022, τον Οκτώβριο και θα κληθούν να αποδείξουν µε ισχυρά νοµικά έγγραφα τη νόµιµη κατοχή των εκτάσεων».

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ