Date:

Share:

Έως απόγευμα Τετάρτης πίστωση προκαταβολής τσεκ ’22 από ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην τελική ευθεία µπήκε η υπόθεση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2022 µέχρι την προσεχή Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, µετά και την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την πληρωµή των κοινοτικών ενισχύσεων την περασµένη Πέµπτη.

6_pin_99

Με τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης θα ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία πληρωµής της προκαταβολής του τσεκ προς τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, µε την παραπάνω εξέλιξη να επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda που τοποθετούσε την ηµεροµηνία της πληρωµής για τις 19 του µήνα.

Εν τω µεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς επαναλαµβάνει ότι η επεξεργασία των στοιχείων για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2022 εξελίσσεται µε απόλυτα οµαλό τρόπο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επιτυχείς δοκιµαστικές πληρωµές που γίνονται αυτές τις ηµέρες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πίστωση της ερχόµενης εβδοµάδας θα αφορά το 94% των δικαιούχων, καθώς κυβερνητική πρόθεση είναι να δοθεί «πλουσιοπάροχα» εν µέσω του δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος και να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία µετά για την εξόφληση του ∆εκεµβρίου.

Ενδεικτικό του ότι τα πράγµατα βρίσκονται πριν την τελική στροφή και το γεγονός ότι έκλεισε τη ∆ευτέρα 10 του µήνα και το σύστηµα των διορθώσεων όσον αφορά αλλαγές στα IBAN των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων, προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων.

Βέβαια να σηµειωθεί ότι εκτός πληρωµής θα µείνουν κάποιες από τις µεταβιβάσεις, αλλά και κάποια αγροτεµάχια λόγω ΑΤΑΚ και λόγω του monitoring. Για όσες από τις διορθώσεις δεν ολοκληρώθηκαν, η πληρωµή τους µεταφέρεται στην εξόφληση.

Όσον αφορά τώρα το monitoring, η σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών διευκρινίζει ότι «στην προγραµµατισµένη προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης θα συµπεριληφθούν τα αγροτεµάχια τα οποία κατά τον έλεγχο µε τεχνικές παρακολούθησης και µετά από τις πιθανές διορθώσεις, έχουν προσδιοριστεί ως «πράσινα», δηλαδή επιβεβαιώνεται η δηλούµενη καλλιέργεια σε αυτά. Τα υπόλοιπα αγροτεµάχια, για τα οποία δεν υπάρχει επιβεβαίωση των απαιτούµενων κριτηρίων επιλεξιµότητας ανά καθεστώς ενίσχυσης, θα δεσµευτούν. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα συµπεριληφθούν στην πληρωµή, χωρίς να προκαλέσουν µειώσεις / κυρώσεις και θα υπάρξει εκ νέου έλεγχος και, αν καταστεί αναγκαίο, σχετική ειδοποίηση για πιθανές διορθώσεις. Όσες αλλαγές δεν ληφθούν υπόψιν κατά την προκαταβολή αλλά και όσες πραγµατοποιηθούν εκ των υστέρων, θα ληφθούν υπόψη στην προγραµµατισµένη εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης τον ∆εκέµβριο».

Υπενθυµίζεται ότι τo monitoring είναι η προληπτική µέθοδος ελέγχου των δηλωµένων αγροτεµάχίων στο ΟΣ∆Ε µέσω της τηλεπισκόπησης, που φέτος εφαρµόζεται πιλοτικά στην Καρδίτσα και στην Ηµαθία και το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά αγροτεµάχια που δηλώνονται για συνδεδεµένη ενίσχυση στο βαµβάκι, ενώ από το 2023 θα εφαρµόζεται σε όλη την Ελλάδα.

Στη σειρά 3.400 Νέοι Αγρότες για την α’ δόση

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της πρώτης δόσης στους Νέους Αγρότες της υφιστάμενης πρόσκλησης ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι έπεται η πίστωση σε 3.400 επιπλέον δικαιούχους έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων των εν δυνάμει δικαιούχων.

Στη σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «στο πλαίσιο της 3η πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (πρόσκληση έτους 2021) ολοκληρώθηκαν, στο σύνολο της Χώρας, οι πληρωμές της πρώτης δόσης όσων δικαιούχων καλύπτονται από το 90% της πίστωσης.

Προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων, το αρχικό ποσό ρεκόρ των 420 εκατ. ευρώ της πρόσκλησης αυξήθηκε κατά επιπλέον 105 εκ. ευρώ φτάνοντας τα 525 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια της διαδικασίας ολοκληρώνεται η εξέταση των ενστάσεων όσων Νέων Γεωργών είχαν κριθεί μη επιλέξιμοι και η αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών όσων Νέων Γεωργών είχαν κριθεί ως «εν δυνάμει δικαιούχοι» ώστε άμεσα να ενταχθούν ακόμα 3.400 δικαιούχοι στους οποίους θα καταβληθεί ως πρώτη δόση το συνολικό ποσό της τάξης των 89 εκατ. ευρώ».

Δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ ιώσεις στα καπνά

∆εν προβλέπονται αποζηµιώσεις για ζηµιές από ιώσεις στα καπνά ξεκαθαρίζουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, σε έγγραφη απάντησή τους σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, «σύµφωνα µε την µε αριθµ. πρωτ. 246871/7479/19.08.2022 έκθεση αυτοψίας της ∆ΑΟΚ Ροδόπης, µετά από τις επιτόπιες επισκέψεις κλιµακίων στις καπνοκαλλιέργειες παρατηρήθηκαν σε όλο το γεωγραφικό πλάτος του νοµού Ροδόπης ζηµιές από παθογόνο αίτιο µε µεγαλύτερη ένταση στους δήµους Αρριανών και Κοµοτηνής. Πρόκειται για ζηµιές από ιογενή προσβολές, αίτια µη καλυπτόµενα από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ. Έτσι οι ζηµιές σε καπνοκαλλιέργειες από ιολογικές προσβολές όπως στην συγκεκριµένη περίπτωση «η νεκρωτική ίωση του καπνού» δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ».

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ