Date:

Share:

Επιλέξιμη δαπάνη η αγορά γης στο μέτρο Μεταποίησης που ανοίγει από 31 Μαΐου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αγορά γης ορίζεται πλέον ρητά ως επιλέξιµη δαπάνη στο πρόγραµµα της Αγροτικής Μεταποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης που ανοίγει για αιτήσεις την Τρίτη 31 Μαΐου.

Το παραπάνω προβλέπει σχετική τροποποιητική απόφαση, η οποία αναφέρει συγκεκριµένα πως «Το σηµείο αα), της υποπερίπτωσης α), της περίπτωσης 3, της υποπαραγράφου 3.7, της παραγράφου 3.7, αντικαθίσταται ως εξής: «Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισµός ακινήτων». Σηµειώνεται εδώ πως η απόκτηση ακινήτων δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη στο πρόγραµµα. Κατ’ εξαίρεση είναι επιλέξιµη η απόκτηση ακινήτων εφόσον πρόκειται για ακίνητα «που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει». Υπενθυµίζεται ότι στο πρόγραµµα µπορούν να κάνουν αιτήσεις οµάδες παραγωγών, συνεταιρισµοί και αγροτικές επιχειρήσεις (όχι ατοµικές ή φυσικά πρόσωπα). Ελάχιστο ύψος προϋπολογισµού επένδυσης είναι τα 500.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το πρόγραµµα Μεταποίησης, δικαιούχοι του προγράµµατος είναι:

α) Συλλογικά Σχήµατα Αγροτών.

β) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συµβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.

γ) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα.

Επιπλέον επιλέξιµες δαπάνες, πέραν της αγοράς γης

  • Κατασκευή και εκσυγχρονισµός ακινήτων.
  • Οχήµατα µε τα οποία η επιχείρηση διενεργεί µεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιµων και ηµι-έτοιµων), εντός του χώρου της µονάδας. Επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα οχήµατα µηδενικών εκποµπών CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 µικρότερο των 50g/Km.
  • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας.
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει.
  • ∆απάνες εξοπλισµού µηχανοργάνωσης της επιχείρησης.
  • Eκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δικτύων διανοµής (logistic) της επιχείρησης.
  • Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες, για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις.
  • Aγορά καινούργιων οχηµάτων για οδικές µεταφορές αγαθών και προϊόντων.
  • Eξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ