Date:

Share:

Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κλιματική αλλαγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και την Ελληνική Εταιρεία  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κλιματική Αλλαγή» την Τρίτη 2 Απριλίου 2024
και ώρα 11:00-16:45.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας (26ης Οκτωβρίου 64, περιοχή Φιξ). Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται προεγγραφή για την παρακολούθηση και η είσοδος είναι δωρεάν.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://shorturl.at/uBQRZ

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας για την προσαρμογή της Περιφέρειάς τους στην κλιματική αλλαγή, μέσα από την μέσα από την παρουσίαση των σχετικών πολιτικών και των στρατηγικών σχεδιασμών.

Στην 1η Ενότητα της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας και εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, σχετικά με τους σημαντικότερους ευάλωτους τομείς, καθώς και καινοτόμες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Ημερίδα θα εστιάσει στις κάτωθι θεματικές ενότητες:
– Πρωτογενής τομέας
– Δομημένο περιβάλλον
– Παράκτιες χρήσεις
– Αλιεία – υδατοκαλλιέργειες
– Γεωργία

Η 2η Ενότητα της Ημερίδας περιλαμβάνει την προβολή της ταινία «Άνυδρη Γη» του Βαγγέλη Ευθυμίου (2011, 49 λεπτά). Πρόκειται για μια καταγραφή των προβλημάτων ερημοποίησης των εδαφών στην Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού. Η ταινία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα, την εποχή της κλιματικής αλλαγής και των πολλαπλών προκλήσεων που καλούμαστε να διαχειριστούμε, προσφέροντας τροφή για σκέψη για το παρόν και το μέλλον.

Θα προηγηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη Β. Ευθυμίου και του Γ. Μπλιώνη, Δρ. Βιολογίας / Οικολογίας.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Κλιματική Συνείδηση» η οποία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του LIFE-IP AdaptInGR το 2021 (συμμετοχή της μαθήτριας Κατερίνας Παλιουρά από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών).

Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω e-mail: AdaptiveGreece.InfoDays@gmail.com

Τριήμερο Επιμορφωτικό Περιφερειακό Σεμινάριο
Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 – Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Σε συνέχεια της Ημερίδας, συνδιοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Προσαρμογή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία από 3 έως 5 Απριλίου 2024 και ώρες 09.00-15.00, ως εξής:
– Τετάρτη 3 Απριλίου: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, περιοχή Φιξ.
– Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Απριλίου: Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, 26ης Οκτωβρίου 21, Τ.Κ 54627 Θεσσαλονίκη.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να παρέχει την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία σε υπηρεσίες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους τομείς υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι νέες αυτές γνώσεις και δεξιότητες θα συμβάλουν στην υλοποίηση μέτρων προστασίας από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών και τέλος, στην επιτυχή υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη θωράκιση της Περιφέρειας έναντι των επιπτώσεων αυτής.

Το Σεμινάριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το έβδομο από μία σειρά δεκατριών (13) Σεμιναρίων οικοδόμησης δυναμικού (ένα σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας)
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR. Το σεμινάριο απευθύνεταισε τρεις (3) κατηγορίες κοινού της Περιφέρειας: (α) Φορείς λήψης αποφάσεων, (β) Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και (γ) Ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που
επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Tο Σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους το επιθυμούν μετά τη λήξη του.
Τονίζεται ότι δεν απαιτείται η συμμετοχή του σεμιναρίου και τις τρεις ημέρες για την επιτυχή παρακολούθησή του.

Το πρόγραμμα δομείται σε πέντε επιμέρους ενότητες και συγκεκριμένα:
Πληροφορίες διεξαγωγής Τίτλος ενότητας Βασικό κοινό

Τετάρτη, 3 Απριλίου
09.00-15.00
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι :Εισαγωγή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Πολιτικές και διακυβέρνηση, χρηματοδοτικά εργαλεία, σχεδιασμός υλοποίησης)
Όλοι και κυρίως όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αιρετοί και ανώτερα στελέχη υπηρεσιών) στην Περιφέρεια καθώς και υπηρεσίες τοπικής & περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Πέμπτη, 4 Απριλίου
09.00-15.00
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Έλεγχος κλιματικής ανθεκτικότητας (ανάλυση τρωτότητας) σε τεχνικά έργα
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Δομημένο περιβάλλον και αστική ανθεκτικότητα
Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας, μηχανικοί και μελετητές τεχνικών έργων, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς.
Η ενότητα ΙΙΙ ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρων και για εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Παρασκευή, 5 Απριλίου
09.00-15.00
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Πρωτογενής τομέας και φυσικό περιβάλλον
ΕΝΟΤΗΤΑ V: Κλείσιμο σεμιναρίου

Επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα (γεωργοί, γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, αλιείς και υδατοκαλλιεργητές) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια.
Υπηρεσίες και φορείς στην Περιφέρεια των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται άμεσα με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και δασών πχ ΔΑΟΚ, Διεύθυνση δασών, δασαρχεία, εκπρόσωποι ΟΦΥΠΕΚΑ και ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.

Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1QngREKt8619DWDibne-9tpv1M88r959zI2PknI9C-MM.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ντεμίρη Σπυριδούλα στο e-mail: sntemiri@prasinotameio.gr και στην κ. Ρακήμπεη
Παναγιώτα στο p.rakimpei@pkm.gov.gr(τηλ. 2313-325564)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ