Date:

Share:

Μαντάς: Ταχύτερη διαδικασία μετάκλησης για τους εργάτες γης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποτέλεσμα είναι η συνολική διαδικασία μετάκλησης να καθυστερεί υπερβολικά και να ολοκληρώνεται μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

Περισσότερη ευελιξία από τις ελληνικές αρχές και επιτάχυνση της διαδικασίας μετάκλησης εργατών γης που προέρχονται από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο και άλλες χώρες ενόψει της επερχόμενης περιόδου ελαιοκομιδής, ζητά από την κυβέρνηση με ερώτησή του ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς.

Όπως σημειώνει ο κ. Μαντάς, η διαδικασία μετάκλησης προβλέπει την υποβολή αιτήματος προς το αρμόδιο Τμήμα Αδειών Διαμονής, στο πλαίσιο της οποίας ζητείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού εργάτη προκειμένου να εκδοθεί ο ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση όμως που ως χώρα προέλευσης είναι το Πακιστάν ή άλλες χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, όπως π.χ. η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές, το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο πρέπει κατόπιν ραντεβού να επικυρώσει τη γνησιότητα του εγγράφου, διαδικασία η οποία συνήθως καθυστερεί πολλούς μήνες λόγω φόρτου εργασίας.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, εάν επιπλέον ληφθεί υπόψη «ότι για την επεξεργασία κάθε αιτήματος από τις ελληνικές αρχές απαιτείται συνήθως διάστημα ενός μήνα, καθώς και ότι σε περίπτωση που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ο φάκελος αποστέλλεται στο Ελληνικό Προξενείο της χώρας καταγωγής του αλλοδαπού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της θεώρησης εισόδου και της χορήγησης visa», αποτέλεσμα είναι η συνολική διαδικασία μετάκλησης να καθυστερεί υπερβολικά και να ολοκληρώνεται μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλοποίηση της κατάστασης και δεδομένου ότι το επικυρωμένο πιστοποιητικό ζητείται για να εκδοθεί ΑΦΜ από τις ελληνικές αρχές, ο κ. Μαντάς ζητά να εφαρμοστεί ό,τι ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις αλλοδαπών που εκδίδουν ΑΦΜ στην Ελλάδα για τους οποίους δεν ζητούνται επικυρωμένα έγγραφα, «αλλά η διαδικασία ολοκληρώνεται με βάση τα στοιχεία του διαβατηρίου, τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και κατά δήλωση τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως το πλήρες όνομα πατέρα και μητέρας». Παράλληλα ο βουλευτής σημειώνει ότι αντίστοιχη προσέγγιση υπήρξε και το 2021 κατά την περίοδο της πανδημίας και την εφαρμογή της έκτακτης διαδικασίας τρίμηνης προσωρινής εργασίας, όταν το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μετά από παρέμβαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Επιτάχυνση διαδικασίας μετάκλησης εργατών γης»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα οι αγρότες τόσο του νομού Μεσσηνίας, όσο και της υπόλοιπης χώρας, αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο επείγον ζήτημα σχετικά με την διαδικασία μετάκλησης εργατών γης από το Πακιστάν και άλλες χώρες, πρόβλημα το οποίο θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διαθεσιμότητα εργατών γης κατά την επερχόμενη περίοδο ελαιοκομιδής, όπως επίσης και το ενδεχόμενο να μείνουν τεράστιες θερμοκηπιακές και υπαίθριες αγροτικές εκτάσεις ακαλλιέργητες, με καταστροφικές συνέπειες για την αγροτική οικονομία και τον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία με την οποία κάθε Έλληνας αγρότης μπορεί να προσκαλέσει νόμιμα εργάτες γης από το Πακιστάν και άλλες χώρες που θα εργασθούν στις καλλιέργειές του για συνεχόμενους 9 μήνες και στην συνέχεια θα αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, προβλέπει την υποβολή αιτήματος στο αρμόδιο Τμήμα Αδειών Διαμονής. Πέρα από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού εργάτη, έγγραφα τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα. 

Στην περίπτωση όμως που οι αλλοδαποί εργάτες έχουν ως χώρα προέλευσης το Πακιστάν ή άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και κατά συνέπεια τα έγγραφά τους δεν θεωρούνται με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

  1. Το έγγραφο (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης) εκδίδεται και επικυρώνεται από τις ληξιαρχικές υπηρεσίες της ξένης χώρας, π.χ. Πακιστάν, βήμα που σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερόν.
  2. Το έγγραφο επικυρώνεται από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, βεβαιώνοντας τη γνησιότητα του εγγράφου μετά από επικοινωνία του Προξενείου με την υπηρεσία που το εξέδωσε.

Λόγω όμως του σημαντικού φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Προξενείο στο Ισλαμαμπάντ, το συντομότερο ραντεβού που ορίζεται σήμερα είναι για τα τέλη Οκτωβρίου ή τις αρχές Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ παρόμοια κατάσταση ισχύει και στα Ελληνικά Προξενεία άλλων χωρών που δεν επικυρώνουν τα έγγραφα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) και αποτελούν πηγή εργατών για την χώρα μας, όπως το Μπαγκλαντές, η Αίγυπτος, κλπ.

Λαμβάνοντας υπόψη δε, ότι για την επεξεργασία κάθε αιτήματος από τις ελληνικές αρχές απαιτείται συνήθως διάστημα ενός μήνα, καθώς και ότι σε περίπτωση που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ο φάκελος αποστέλλεται στο Ελληνικό Προξενείο της χώρας καταγωγής του αλλοδαπού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της θεώρησης εισόδου και της χορήγησης visa, συνήθως η όλη διαδικασία

πρόσκλησης εποχικού εργάτη στην Ελλάδα από σημαντικές χώρες εκτός της Σύμβασης της Χάγης, ολοκληρώνεται μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

Δεδομένου ότι το επικυρωμένο πιστοποιητικό ζητείται προκειμένου να εκδοθεί ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ για τον εκάστοτε αλλοδαπό εργάτη, η διαδικασία θα μπορούσε να επιταχυνθεί σε σημαντικό βαθμό, εάν εφαρμοζόταν ό,τι ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις αλλοδαπών που εκδίδουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, για τους οποίους δεν ζητούνται επικυρωμένα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν επίσημα τα στοιχεία τους, αλλά η διαδικασία ολοκληρώνεται με βάση τα στοιχεία του διαβατηρίου, τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα και κατά δήλωση τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως το πλήρες όνομα πατέρα και μητέρας.

Σημειώνεται επίσης ότι αντίστοιχο πρόβλημα είχε προκύψει το 2021, όταν θεσπίστηκε με τον ν. 4783/2021 άρθρο 16 η έκτακτη διαδικασία τρίμηνης προσωρινής εργασίας, ωστόσο το πρόβλημα ξεπεράστηκε σχετικά άμεσα μετά από παρέμβαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Προτίθεται η κυβέρνηση να τροποποιήσει την απαίτηση για επικύρωση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο, προκειμένου να επιταχυνθεί σημαντικά η διαδικασία χορήγησης άδειας εισόδου – visa για εργάτες γης προερχόμενους από χώρες εκτός της Σύμβασης της Χάγης;
  1. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα όπως έπραξε και το 2021, στο πλαίσιο της εφαρμογής της έκτακτης διαδικασίας για τρίμηνη προσωρινή εργασία;
  1. Σε ποιες άλλες ενέργειες προσανατολίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να επιταχυνθεί και να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία πρόσκλησης εργατών γης και να προστατευθούν οι θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες της πατρίδας μας;

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ