Date:

Share:

Σε μειωμένες συντάξεις οδηγεί η παραγραφή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ αγροτών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα πιο σημαντικά σημεία του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος» που πρόκειται να τεθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας.

Βασική πρόβλεψη του νομοσχεδίου που αφορά και χιλιάδες αγρότες με οφειλές, είναι εκείνη που προβλέπει την παραγραφή χρεών εφόσον όμως δεν έχουν αναζητηθεί και βεβαιωθεί από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ). Όπως εξάλλου έγραψε πρώτος ο ΑγροΤύπος από τις 3 Αυγούστου (δείτε εδώ), ενδεχόμενη παραγραφή οφειλών για έναν ασφαλισμένο, μπορεί να σημάνει πιο γρήγορη συνταξιοδότηση και με λιγότερα έξοδα, πλην όμως αυτό σημαίνει και μείωση του ασφαλιστικού χρόνου για το διάστημα της παραγραφής, άρα μείωση του τελικού ποσού σύνταξης που θα βγάλει ο αγρότης, που είναι ήδη ελάχιστη…

Πιο συγκεκριμένα, τώρα, το νομοσχέδιο που έρχεται περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις, σχετικά με την παραγραφή οφειλών στον e-ΕΦΚΑ η οποία μειώνεται από τα είκοσι (20) στα δέκα (10) έτη όπως και την αύξηση του αριθμού των δόσεων στις είκοσι τέσσερις (24) στη ρύθμιση οφειλών προς τον φορέα.

Οι βασικές παρεμβάσεις:

 • Δεκαετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ
 • Αύξηση αριθμού δόσεων πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών στον e-ΕΦΚΑ
 • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων του τέως Τ.Π.Δ.Υ.
 • «Μάχιμη πενταετία» ένστολων
 • Παύση υφ’ όρον της ποινικής δίωξης οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών για όσο εξυπηρετείται η ρύθμιση
 • Πλαφόν στις προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις
 • Ενιαιοποίηση κανόνων συντάξεων αναπηρίας
 • Διαχείριση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον ΟΠΕΚΑ.

Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων:

 • Να μπει τάξη σε αποσπασματικές παρεμβάσεις του ασφαλιστικού συστήματος
 • Να προωθηθούν προστατευτικές διατάξεις για ειδικές ή ευάλωτες ομάδες
 • Να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Να εναρμονιστούν οι κανόνες φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης.

Δεκαετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ:

 • Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 που είναι σήμερα) ο χρόνος που έχει ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις (συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ)
 • Οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε
 • Ειδική μέριμνα για όσους οφειλέτες ρύθμισαν χρέη πέραν της δεκαετίας, ώστε να μην αδικηθούν παρότι συνεπείς
 • Η παραγραφή αφορά μόνο σε ΜΗ βεβαιωμένες από τον ΕΦΚΑ οφειλές
 • Από 1/1/2027 ο χρόνος παραγραφής μειώνεται σε 5 έτη
 • Αν δεν αναζητηθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται.

Αύξηση αριθμού δόσεων πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών στον e-ΕΦΚΑ

 • Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
 • Εναρμονίζονται οι σχετικοί κανόνες φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης
 • Διευκολύνονται οι οφειλέτες στην τήρηση της ρύθμισης.

Πώς θα γίνεται εφεξής η παραγραφή των χρεών προς τον ΕΦΚΑ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση μειώνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σε 10 χρόνια, από 20 χρόνια που είναι σήμερα. Εάν η απαίτηση δεν βεβαιωθεί (αναζητηθεί) μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, παραγράφεται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι η ενιαία 20ετία για την παραγραφή των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, που είχε θεσπιστεί με το «νόμο Κατρούγκαλου», είναι υπερβολικός χρόνος και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, με το ανώτατο δικαστήριο να θέτει την δεκαετία ως εύλογο χρόνο παραγραφής.

Το νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή προσαρμόζεται κατ’ αρχάς στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια, από 1ης Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή γίνεται πενταετής, ώστε να είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τη φορολογική διοίκηση, συνεπώς και ο ΕΦΚΑ θα οφείλει να βεβαιώνει εντός πενταετίας. Η διάταξη αφορά σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες). Αφορά και στον ΕΦΚΑ, στο βαθμό που θα πρέπει να βεβαιώνει τις απαιτήσεις πιο κοντά στην ημερομηνία γένεσης των οφειλών, κάτι που ενισχύει τα ασφαλιστικά έσοδα και αποθαρρύνει κακές πρακτικές υπερβολικών καθυστερήσεων. Διευκρινίζεται πως οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται. Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε.

Τέλος, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για όσους οφειλέτες ρύθμισαν χρέη πέραν της δεκαετίας, ώστε να μην αδικηθούν παρότι ήταν συνεπείς. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, το παραγεγραμμένο ποσό αφαιρείται από τη ρύθμιση και τα ποσά που έχουν καταβληθεί καλύπτουν την υπόλοιπη οφειλή.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ