Date:

Share:

Στα 360 ευρώ συν 7,5% η σύνταξη ΟΓΑ, κλειδώνουν αυξήσεις εισφοράς ΕΦΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αναφορά αυτή βρίσκεται στο άρθρο 19 του νοµοσχεδίου και αναφέρεται χαρακτηριστικά πως:

«Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων ορίζεται σε 360 ευρώ και αυξάνεται από 1ης.1.2023 και εφεξής µε βάση την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί του καθορισµού µε κοινή υπουργική απόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης που αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ’ έτος».

Το ποσό των 360 ευρώ, είναι η τιµή βάσης επί της οποίας θα προστίθεται και η αναµενόµενη αύξηση. Το ποσοστό αύξησης των κύριων συντάξεων από 1.1.2023 θα ισούται µε το ήµισυ του αθροίσµατος του ετήσιου ποσοστού µεταβολής του ΑΕΠ και του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτών (δηλαδή του πληθωρισµού) του προηγούµενου έτους. Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, από εδώ και στο εξής η απόφαση της αναπροσαρµογής των συντάξεων θα εκδίδεται µέχρι το τέλος της χρονιάς λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού του έτους που αφορά.

Το 7,5% της αύξησης θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου µε τις συντάξεις του Φεβρουαρίου, ενώ η όποια απόκλιση, το 0,5% εν προκειµένω, θα οριστικοποιηθεί όταν η ΕΛΣΤΑΤ δηµοσιοποιήσει τα επίσηµα στοιχεία για τον πληθωρισµό και το ΑΕΠ και θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2024.

Στο νοµοσχέδιο προβλέπονται επίσης και οι προϋποθέσεις για χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 250 ευρώ στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόµατος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και επιδόµατος παιδιού έως 31 ∆εκεµβρίου 2022.

Από 11 ευρώ ξεκινούν οι αυξήσεις ΕΦΚΑ στις αγροτικές εισφορές από το 2023

Αυξηµένη κατά τουλάχιστον 11 ευρώ φαίνεται ότι θα είναι η ασφαλιστική εισφορά των αγροτών στον ΕΦΚΑ από το 2023, εφόσον ο πληθωρισµός στην Ελλάδα κλείσει το 2022 µε ποσοστό 9% µε 10%, αφού τελικά η απόφαση της κυβέρνησης θέλει την ενεργοποίηση της σχετικής ρήτρας που περιλαµβάνεται στον υφιστάµενο νόµο.

Με δεδοµένο ότι η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία για τους αγρότες, ανέρχεται στα 125 ευρώ, έναντι των 220 που πληρώνουν στην αντίστοιχη ασφαλιστική κλάση οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, η αύξηση που φαίνεται ότι θα επέλθει στις εισφορές τους (κατά 9%) θα διαµορφώσει το νέο ποσό στα 136,25 ευρώ.

Κατά 30,51 ευρώ φαίνεται ότι θα αυξηθεί η έκτη ασφαλιστική κατηγορία που σήµερα ανέρχεται στα 339 ευρώ. Θα διαµορφωθεί δηλαδή στα 369,51 ευρώ.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά το ύψος του πληθωρισµού του περασµένου έτους, είναι µια διάταξη που προβλέπεται στον περίφηµο ασφαλιστικό νόµο Βρούτση που οδήγησε στην αλλαγή του συστήµατος εισφορών των µη µισθωτών από 1η Ιανουαρίου 2020, αποσυνδέοντάς τες από το φορολογητέο εισόδηµα και προέβλεπε το πάγωµα των εισφορών το 2021-2022, στο αρχικό ύψος.

Με δεδοµένο ότι ο πληθωρισµός φέτος είναι πολύ υψηλός και θα ξεπεράσει το 9% κατά µέσο όρο βάσει των προβλέψεων της Κοµισιόν και του υπουργείου Οικονοµικών, επέρχεται και η αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές των µη µισθωτών, αφού η διάταξη ενεργοποιείται για πρώτη φορά το 2023.

Η επερχόµενη αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές, έχει προκαλέσει ηχηρές αντιδράσεις, κυρίως στους κόλπους των ελεύθερων επαγγελµατιών. Οι οργανώσεις των επαγγελµατιών και αγροτών ζητούν να µην ισχύσει η αύξηση, που προβλέπεται στο νόµο 4670/2020. Αντιθέτως το υπουργείο Εργασίας τάσσεται υπέρ της ισχύος της συγκεκριµένης διάταξης και θεωρεί πως «είναι άδικο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να πληρώνουν λιγότερες εισφορές από αυτές που αντιστοιχούν στους µισθωτούς που αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό». Οι καταβαλλόµενες εισφορές συνδέονται άµεσα µε το ύψος της σύνταξης που θα λάβει ο κάθε ασφαλισµένος. Με απλά λόγια, όσο υψηλότερες εισφορές καταβάλλει τόσο υψηλότερη σύνταξη θα λάβει.

Ταυτοχρόνως, σηµειώνει ότι τυχόν «πάγωµα» της αύξησης των εισφορών θα οδηγήσει – χαµηλότερες – συντάξεις «φτώχειας» στο µέλλον χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες.

Επισηµαίνει ακόµη το γεγονός ότι το 80% δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών (πάνω από ένα εκατοµµύριο) έχουν ασφαλιστεί στην πρώτη ασφαλιστική κλάση και καταβάλουν 210 ευρώ τον µήνα (για σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη). Αυτό σηµαίνει ότι ετησίως καταβάλουν λιγότερα από τις εισφορές των µισθωτών αµειβόµενων µε τον κατώτατο µισθό.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ