ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ "VENUS GROWERS"

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Venus, ιδρύθηκε το 1964, ως συνεταιρισμός παραγωγών διακινώντας φρούτα και λαχανικά (ιδίως ροδάκινα) εντός και εκτός της χώρας. Η πολιτική ποιότητας της Venus Growers αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων του. Όλα τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση των στόχων, επιδιώκοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχοι της είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής και σταθερής ποιότητας, οι πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας παραγωγής, η παροχή υπηρεσιών μέγιστης εξυπηρέτησης καθώς και το υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών διαθέτει προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, άρτια οργάνωση και εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας.

Ο Α.Σ. VENUS GROWERS προβάλλοντας ενδιαφέρον στις ολοένα αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των καιρών, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ταυτόχρονα προχώρησε στη λειτουργία της Γεωργικής Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

 

Επικοινωνία