Date:

Share:

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο κύκλο Σχεδίων, κόφτης στις τιμές ανά ίππο τρακτέρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Η προκήρυξη αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, εντός του τρέχοντος έτους, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά στοιχεία για το επερχόμενο πρόγραμμα έδωσε στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Agrotica 2022 ο κ. Ευθύμιος Τσιατούρας, Προϊστάμενος Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών.

Αναφορικά με τα Σχέδια Βελτίωσης τόνισε σε σχέση με την πρόσκληση του 2018, ότι έχει ενεργοποιηθεί το 87% των σχεδίων, ποσοστό χωρίς προηγούμενο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν καταβληθεί σχεδόν 300 εκατ. ευρώ ενώ έχουν υποβληθεί (και εκκαθαρίζονται) αιτήσεις δημοσίας δαπάνης 60 εκατ. ευρώ, άρα έχει ξεπεραστεί το αρχικό ποσό της πρόσκλησης κατά πολύ, με τις πληρωμές το 2021 να ανέρχονται σε 170 εκατ. ευρώ και το 2022 περίπου 150 εκατ. ευρώ. Τρίτη καλύτερη χρονιά ήταν, σύμφωνα με τον κ. Τσιατούρα το 2014 με 100 εκατ. ευρώ.

Επιλεξιμότητα δικαιούχου-εκμετάλλευσης

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας γεωργός (όχι ως νεοεισερχόμενος) ή να έχει κριθεί δικαιούχος του υπομέτρου 6.1 στην πρόσκληση του έτους 2021. Επιπλέον ο γεωργός πρέπει: Να έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2022. Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος (να μην έχει οφειλές ή να τις έχει ρυθμίσει). H εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 12.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του έτους αναφοράς (2022), ανέφερε ο κ. Τσιατούρας, αλλά και να λειτουργεί νόμιμα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιτρέπεται η απόδειξη της νομιμότητας μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου. Αυτή η πρόβλεψη είναι ευνοϊκή αλλά ο υποψήφιος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να αρχίσει άμεσα τις προσπάθειες για έκδοση άδειας λειτουργίας.

Επιλέξιμες δράσεις

Στις επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά γης
 • Εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • ΑΠΕ
 • Περίφραξη εγκαταστάσεων
 • Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.).

Όλες οι επενδύσεις πρέπει

 • Να έχουν προσαρμοσμένο μέγεθος στη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (τεκμηρίωση σκοπιμότητας)
 • Να έχουν εύλογο κόστος
 • Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης (ανελαστικό καθώς προκύπτει από τον Κανονισμό)
 • Να μην έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα.

Δεν θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα βαθμολογικά κριτήρια αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως ο προσανατολισμός της. Προτεραιότητα έχουν μία σειρά από κλάδους που έχουν αναδειχθεί ως προωθούμενοι μέσα από ανάλυση – μελέτη: Επιγραμματικά αναφέρεται η αιγοπροβατοτροφία, καλλιέργειες για επισιτιστική ασφάλεια, καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, παραγωγή ζωοτροφών και βέβαια τις καλλιέργειες που προτείνονται από τις Περιφέρειες ότι αποτελούν περιφερειακές προτεραιότητες.

Κριτήρια βαθμολογίας

Είναι το οικονομικό μέγεθος. Προτεραιότητα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ ορίων που θα καθοριστούν. Επίσης ρόλο παίζει, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τσιατούρας, η ρεαλιστικότητα του επενδυτικού σχεδίου. Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια με αιτούμενες επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης, ενώ βαθμολογείται η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού με ίδια κεφάλαια.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, προβλέπεται η στήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΠΑΑ. Εναλλακτικά, προβλέπεται ο δανεισμός από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τον όρο η ενίσχυση να καταβληθεί σε δεσμευμένο λογαριασμό του δικαιούχου. Με τον τελευταίο τρόπο έχουν ήδη διευκολυνθεί δανειοδοτήσεις 80 εκατ. ευρώ σε περίπου 1.800 δικαιούχους σχεδίων βελτίωσης τον τελευταίο χρόνο.

Πρόταση για ανώτατη επιλέξιμη τιμή ανά ίππο

Στην ομιλία του ο κ. Τσιατούρας στην Agrotica έκανε λόγο για ανώτατη επιλέξιμη τιμή ανά ίππο για την αγορά τρακτέρ, με μία προσαύξηση αν πρόκειται για μηχάνημα με καμπίνα ή φέρει εξοπλισμό.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ