Date:

Share:

Ηρωική έξοδος με πριμ και στήριξη έναρξης σε αγρότες άνω των 40 ετών στα μέτρα διαδοχής επτά χωρών της ΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με την Ουγγαρία να δίνει τον τόνο µε µία από τις πιο καινοτόµες προσεγγίσεις του µεγάλου ζητήµατος ανανέωσης της υπαίθρου, προβλέποντας και πριµ εξόδου 50.000 έως 100.000 ευρώ και πριµ πρώτης εγκατάστασης για αγρότες άνω των 40 ετών, αξίζει κάποιος να µελετήσει µε προσοχή το τι ετοιµάζουν τα κράτη-µέλη της ΕΕ στα πλάνα διαδοχής µέσω ΠΑΑ.

Η Agrenda παρουσιάζει αυτά τα πλάνα, φιλοξενώντας τα κύρια σηµεία από τον σχεδιασµό επτά ευρωπαϊκών χωρών και συγκεκριµένα: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ολλανδία και Πορτογαλία. Στην Ελλάδα όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στο προσχέδιο του στρατηγικού σχεδίου πριν την αναθεώρηση, έχει διατηρηθεί ο κορµός του προγράµµατος Νέων Αγροτών µε «πειραγµένο» απλά το ύψος του πριµ (30.000 έως 42.500 ευρώ).  Φαίνεται πως οι αρχές αν και έχουν προβλέψει ένα πολύ µεγάλο ποσό προϋπολογισµού (590 εκατ. ευρώ) σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, προσέγγισαν το ζήτηµα διεκπεραιωτικά χωρίς την πρόθεση να εκµεταλλευτούν σε πλήρες βαθµό τις ευκαιρίες που παρέχει ο νέος Κοινοτικός Κανονισµός. Παρόλα αυτά, για το νέο πρόγραµµα σχεδιάζεται η επικαιροποίηση των Τυπικών Αποδόσεων, που ορίζουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα µε ισχύς από το ΟΣ∆Ε 2023, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει έγγραφο σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο θα παρουσιαστεί στις 20 Ιουνίου στα Χανιά.

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι σε καµία ευρωπαϊκή χώρα, τουλάχιστον από τις επτά που φιλοξενούνται στις επόµενες σελίδες, δεν προβλέπεται ο νέος αγρότης να παραµείνει στο επάγγελµα για πάνω από µία 5ετία, κάτι που στην Ελλάδα µε βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα είναι 8ετία.

Σηµειώνεται τέλος πως όλα τα στοιχεία για τις χώρες αντλήθηκαν από τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ όπως έχουν υποβληθεί σε πρώτη φάση στην Ε.Ε και τα οποία έχει δηµοσιεύσει η Κοµισιόν. Η µετάφραση προέρχεται από τη µητρική γλώσσα της κάθε χώρας.

Το πλάνο και οι ενισχύσεις στα µέτρα διαδοχής σε επτά κράτη-µέλη της Ευρώπης

Τα κύρια σηµεία σχεδιασµού των προγραµµάτων διαδοχής επτά ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζει η Agrenda ενόψει της έναρξης της νέας προγραµµατικής περιόδου. Σύµφωνα µε τα σχέδια που έχουν κατατεθεί, φαίνεται πως οι πιο καινοτόµοι είναι οι Ούγγροι. Πρόκειται για µία πρόταση η οποία χωρίζει το µέτρο ανανέωσης γενεών στα τέσσερα. Πρώτο το κλασικό πριµ πρώτης εγκατάστασης, δεύτερο ένα µέτρο διαδοχής µε πριµ στον νεαρό αγρότη που λαµβάνει µία εκµετάλλευση από την οικογένεια, τρίτο το περιβόητο πριµ εξόδου έως 100.000 ευρώ για τον συνταξιούχο που δίνει την εκµετάλλευσή του και τέταρτο ένα πριµ εγκατάστασης για τους δασοκόµους. Όλα τα πριµ εξαρτώνται αποκλειστικά από το µέγεθος της εκµετάλλευσης σε όρους Τυπικής Απόδοσης. Στη Γαλλία επιτρέπεται η πολυδραστηριότητα από τον νεαρό αγρότη, στην Ιταλία θα πρέπει η εκµετάλλευση που αναλαµβάνει ο νέος να µην προέρχεται από συγγενή, στην Ισπανία θα πρέπει ο νέος να γίνει µέλος συνεταιρισµού, ενώ στην Ολλανδία προκύπτει πέραν του πριµ και ένα γενναίο µπόνους βιωσιµότητας ύψους έως 30.000 ευρώ, συν το στάνταρ ποσό. Στη Βουλγαρία θα πρέπει ο νέος αγρότης να προχωρήσει σε επένδυση ύψους τουλάχιστον 35% του πριµ εγκατάστασης, ενώ στην Πορτογαλία τη µεγαλύτερη ενίσχυση θα λαµβάνουν οι νέοι αγρότες που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις ίσες ή µεγαλύτερες των 80.000 ευρώ. Όσον αφορά το ποσό του πριµ πρώτης εγκατάστασης σε Πορτογαλία και Βουλγαρία είναι µικρότερο από ότι στην Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες χώρες µεγαλύτερο. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα (ηλικία, δεξιότητες, ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης) είναι σε γενικές γραµµές ίδιες, εκτός από την περίπτωση της Ουγγαρίας. Κοινή συνισταµένη σε όλες τις χώρες είναι πως ο αγρότης δεν δεσµεύεται για πάνω από 5 χρόνια να παραµείνει στο επάγγελµα.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο πραγµατικός τζίρος µετράει για την ένταξη

Πολλαπλά φίλτρα για να φτάσει κάποιος νέος αγρότης το µέγιστο ποσό της ενίσχυσης που ξεκινάει από τα 20.000 ευρώ και µπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ, έχει αποφασίσει να προβλέψει η Ισπανία. Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο στρατηγικό της σχέδιο:

Τα ποσά της ενίσχυσης θα ποικίλλουν ανάλογα µε το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου. Τα στοιχεία που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οι περιφερειακές αρχές για να δικαιολογήσουν την ενίσχυση, µεταξύ άλλων, µπορούν να είναι:

 1. ∆ιατήρηση ή δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
 2. Αύξηση Τυπικής Απόδοσης.
 3. Τοποθεσία εκµετάλλευσης.
 4. Αναγκαιότητα όγκου αρχικής δαπάνης για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.
 5. Συµβολή στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων περιβαλλοντικής φύσης.
 6. Παραγωγικός προσανατολισµός κ.λπ.

Όροι ένταξης

 1. Για να εκπληρώσουν την προϋπόθεση του νεαρού αγρότη οι υποψήφιοι θα πρέπει: α. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν συµπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας κατά το έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
 2. Να υποβάλουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο µε ελάχιστο περιεχόµενο που χρησιµεύει στην ανάλυση της βιωσιµότητάς του.
 3. Να µην έχουν λάβει κατά το παρελθόν πριµ πρώτης εγκατάστασης.
 4. Οι περιφερειακές αρχές θα καθορίσουν την αρχική κατάσταση, κάτω από την οποία, θεωρείται ότι ένας νέος εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά ως ιδιοκτήτης αγροκτήµατος, η οποία µπορεί να έχει, µεταξύ άλλων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Γεωργικό εισόδηµα µεγαλύτερο από το 20% του εισοδήµατος αναφοράς, πώληση αγροτικών προϊόντων άνω των 10.000 ευρώ, οικονοµική διάσταση άνω των 8.000 ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης

Ανάλογα την περιφέρεια το ύψος ενίσχυσης διαφέρει. Για παράδειγµα στην Ανδαλουσία µπορεί να φτάσει τα 90.000 ευρώ, αλλού τα 50.000 ευρώ κ.ο.κ.

ΙΤΑΛΙΑ

Εκτός όσοι έλαβαν τη γη από τους συγγενείς

Στην Ιταλία το ενδιαφέρον είναι πως δεν επιτρέπεται η ένταξη στο πρόγραµµα όσων παίρνουν την εκµετάλλευση από τα χέρια συγγενή για να µπουν σε αυτό. Το βαθµό συγγένειας τον καθορίζουν οι περιφέρειες. Αυτό γίνεται γιατί όπως είναι σύνηθες µπορεί η εκµετάλλευση να µεταβιβάζεται από έναν πατέρα στο γιο, αλλά κουµάντο συνεχίζουν να κάνουν οι µεγαλύτεροι σε ηλικία για τις ανάγκες λειτουργίας της εκµετάλλευσης. Επιπλέον, φαίνεται να δίνεται µεγάλος χώρος για επιπλέον κριτήρια ένταξης στις περιφέρειες, µε τις κεντρικές αρχές απλά να θέτουν κάποιες γενικές αρχές. Συγκεκριµένα, στους όρους ένταξης η Ιταλία αναφέρει:

Όροι ένταξης

Στο Μέτρο γίνονται δεκτοί νέοι 18-41 ετών οι οποίοι:

 • Εγκαθίστανται σε εκµετάλλευση που δεν προέρχεται από διάσπαση οικογενειακής επιχείρησης που ανήκει σε συγγενείς ή από υποδιαίρεση εταιρείας στην οποία υπάρχουν συγγενείς. Οι περιφέρειες ή οι αυτόνοµες επαρχίες που υιοθετούν αυτό το κριτήριο ορίζουν τους σχετικούς βαθµούς συγγένειας που επιτρέπονται µε βάση τις δικές τους εδαφικές ιδιαιτερότητες.
 • Ο αιτών δεν πρέπει να έχει ήδη επωφεληθεί από το πριµ πρώτης εγκατάστασης στο παρελθόν.

∆εν δικαιούνται υποστήριξη οι νέοι που:

Εγκαθίστανται σε εκµεταλλεύσεις µε παραγωγή χαµηλότερου ή υψηλότερου επιπέδου ή δυνητική παραγωγή σε ορισµένα ελάχιστα και µέγιστα κατώφλια. Οι Περιφέρειες και οι Αυτόνοµες Επαρχίες που υιοθετούν αυτό το κριτήριο ποσοτικοποιούν τα αντίστοιχα κατώτατα όρια µε βάση τις περιφερειακές τους ιδιαιτερότητες. Πριν από την υποβολή της αίτησης πριµοδότησης έχουν ήδη ιδιοκτησία ενός αγροκτήµατος. 

Ύψος ενίσχυσης

Η χορηγούµενη στήριξη έχει ανώτατο όριο τις 100.000. Υπολογίζεται µέση στήριξη 42.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Η στήριξη µπορεί να χορηγηθεί µε τη µορφή εφάπαξ ενίσχυσης ακόµη και σε διάφορα στάδια προόδου του επιχειρηµατικού σχεδίου ή µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων ή µε συνδυασµό των δύο µεθόδων.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ενίσχυση και για έξοδο από το αγροτικό επάγγελµα

Το πιο καινοτόµο και φροντισµένο πρόγραµµα ανανέωσης της υπαίθρου έχει η Ουγγαρία, η οποία προβλέπει και πριµ εξόδου. Συγκεκριµένα:

Υποστήριξη start-up για νέους αγρότες: Πρόκειται για το κλασσικό µέτρο όπως το προσεγγίζουν οι περισσότερες χώρες. Το µέγιστο ποσό στήριξης µπορεί να είναι 100.000 ευρώ, ως εξής: Μη επιστρεπτέα κατ’ αποκοπή επιχορήγηση 40.000 ευρώ συν υποχρεωτική επένδυση εντός 5 ετών, ελάχιστης αξίας 30.000 ευρώ.

Υποστήριξη της διαδοχής: Η προς µεταβίβαση γεωργική εκµετάλλευση έχει ελάχιστο µέγεθος εκµετάλλευσης 10.000 ευρώ ή κύκλο εργασιών 10.000 ευρώ. Ο νέος είναι τουλάχιστον 15 χρόνια νεότερος από τον µεταβιβάζοντα. Επίσης ο νέος δεσµεύεται να δουλεύει την εκµετάλλευση τουλάχιστον για 5 έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων το µέγεθος της εκµετάλλευσης δεν µπορεί να πέσει κάτω από το µέγεθος της κατά τη στιγµή της µεταβίβασης.

Ποσό της ενίσχυσης σε επίπεδο δικαιούχου:

 • Μεταξύ 10.000 και 50.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 40.000 ευρώ πριµ.
 • Μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 100.000 ευρώ πριµ.

Πριµ εξόδου:  Η παρέµβαση απευθύνεται σε αγρότες σε ηλικία συνταξιοδότησης που σχεδιάζουν να µεταφέρουν τις εκµεταλλεύσεις τους αλλά είναι αβέβαιοι για το µέλλον. Ο εκχωρητής της εκµετάλλευσης θα πρέπει να έχει συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή θα την έχει συµπληρώσει µετά από 5 έτη κατ’ ανώτατο όριο και θα πρέπει να ασχολείται µε γεωργική παραγωγή σε επαγγελµατική βάση για 10 χρόνια πριν από τη µεταβίβαση της εκµετάλλευσης. Το µέγεθος της µεταβιβαζόµενης εκµετάλλευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης. Ο δέκτης της εκµετάλλευσης θα πρέπει να είναι έως 55 ετών. Τα ποσά της ενίσχυσης για τον αγρότη που θα µεταβιβάσει την εκµετάλλευση είναι:

 • Για εκµετάλλευση µεταξύ 10.000 και 50.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 50.000 ευρώ πριµοδότηση.
 • Για εκµετάλλευση µεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ Τυπική Απόδοση: 70.000 ευρώ πριµοδότηση.

ΓΑΛΛΙΑ

Οι πολυδραστήριοι δεν αποκλείονται από το Μέτρο

Οι Γάλλοι φαίνεται να προσεγγίζουν τη γεωργία, ως ένα επάγγελµα που µπορεί να αποφέρει έσοδα από έναν συνδυασµό γεωργικών και συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων. ∆ηλαδή, δεν αποκλείονται από το πρόγραµµα και όσοι έχουν παράλληλες δραστηριότητες. Συγκεκριµένα για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραµµα οι υποψήφιοι:

 • Πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη στιγµή της εγκατάστασης ένα επίπεδο πτυχίου ή/και επαγγελµατικής πείρας που ορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό για τον δικαιούχο να αποκτήσει σταδιακά αυτό το επίπεδο κατά την εγκατάσταση.
 • Πρέπει να υποβάλουν µια οικονοµική µελέτη που να καθορίζει όλα τα βήµατα που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα του έργου εγκατάστασής τους. Τα κριτήρια για τον καθορισµό της βιωσιµότητας θα καθοριστούν ανά περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη το είδος της εγκατάστασης (κυρίως, δευτερεύουσα, προοδευτική εγκατάσταση) και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τοµέα.
 • Για τους υποψηφίους για εγκατάσταση, το έργο εκτιµάται στο σύνολό του και µπορεί να αποφέρει έσοδα από έναν συνδυασµό γεωργικών δραστηριοτήτων και συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων.

Οι προηγούµενες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας καθώς και άλλες σχετικές µε τον συγκεκριµένο στόχο µπορούν να οριστούν, σε επίπεδο κάθε περιφερειακής αρχής, στα έγγραφα υλοποίησης και να κοινοποιηθούν µέσω αυτού µε διαφανή τρόπο στους δικαιούχους.

Όταν η ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή χρηµατοδοτικών µέσων:

 • Οι δικαιούχοι πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη στιγµή της εγκατάστασης ένα επίπεδο πτυχίου ή/και επαγγελµατικής πείρας που ορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό για τον δικαιούχο να αποκτήσει αυτό το επίπεδο κατά την εγκατάσταση.
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν µια οικονοµική µελέτη που να καθορίζει όλα τα βήµατα που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα του έργου εγκατάστασής τους.

Ύψος ενίσχυσης

Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο και µπορεί να συνδυαστεί µε χρηµατοδοτικά µέσα.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το 35% της επιδότησης πρέπει να πάει σε επενδύσεις

Στη Βουλγαρία η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να διασφαλίζει την έναρξη µιας επένδυσης σε µηχανήµατα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό, ή την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή εγκατάστασης ή αγοράς γεωργικής γης που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον στο 35% του ποσού του ελήφθη ως πρώτη πληρωµή. Έτσι οι βουλγαρικές αρχές εξασφαλίζουν µε έναν τρόπο ότι στο πρόγραµµα δεν θα ενταχθούν νέοι που δεν έχουν όρεξη να επενδύσουν στο αγροτικό επάγγελµα. Κατά τα άλλα οι όροι ένταξης στο πρόγραµµα µοιάζουν µε εκείνους που έχει προβλέψει η χώρα µας στο στρατηγικό της σχέδιο. Συγκεκριµένα:

Οι επιλέξιµοι αγρότες πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το οικονοµικό µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης κυµαίνεται από πάνω από 8.000 έως 20.000 ευρώ Τυπική Απόδοση.
 • Να έχουν επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην αγροτική εκµετάλλευση.
 • Οι αγρότες µε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, για τις οποίες ισχύει, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Νόµου για την κτηνιατρική δραστηριότητα.
 • Η περίοδος υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου ορίζεται στους 36 µήνες.

Η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να εξασφαλίζει αύξηση του οικονοµικού µεγέθους της εκµετάλλευσης κατά τουλάχιστον 2.000 έως 4.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να διασφαλίζει την έναρξη µιας επένδυσης σε µηχανήµατα, εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό, ή την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή εγκατάστασης ή γεωργικής γης που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον στο 35% του ποσού του ελήφθη η πρώτη πληρωµή.

Ύψος ενίσχυσης

Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή εφάπαξ ενίσχυσης για την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου.

 • Η στήριξη ανέρχεται σε 30.000 ευρώ ανά γεωργική εκµετάλλευση.
 • Η στήριξη χορηγείται σε πρώτο στάδιο µετά την έγκριση (15.000 ευρώ) και σε δεύτερο στάδιο µετά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μεγαλύτερη επένδυση υψηλότερη και η ενίσχυση

Τη µεγαλύτερη ενίσχυση στην Πορτογαλία θα λαµβάνουν οι νέοι αγρότες που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις ίσες ή µεγαλύτερες των 80.000 ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για να «πιάσει τόπο» το πριµ πρώτης εγκατάστασης, ενώ τις επενδύσεις που προβλέπονται, οι νέοι θα πρέπει να τις έχουν ολοκληρώσει µέσα σε µία 2ετία. Ως εκ τούτου η προκαταβολή είναι αυξηµένη στο 80% του ποσού ενίσχυσης. Πιο συγκεκριµένα:

Ύψος ενίσχυσης

Βασικό πριµ πρώτης εγκατάστασης ύψους 20.000 ευρώ µε τις ακόλουθες προσθήκες.

 • Συν 25% του πριµ, εάν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο περιλαµβάνει επενδύσεις µεγαλύτερες ή ίσες µε 80.000 ευρώ. Στο πριµ, συµπεριλαµβανοµένης της προσθήκης, προστίθεται συνιστώσα 5.000 ευρώ σε περίπτωση που ο νέος εγκατασταθεί σε αποκλειστική βάση (επάγγελµα και εισόδηµα), αυξάνοντας την αξία αυτή σε 10.000 ευρώ εάν ο νεαρός αγρότης βρίσκεται σε καθορισµένη ευάλωτη ζώνη.

Η πληρωµή της στήριξης θα γίνεται σε δύο δόσεις: 80% στην αρχή της εγκατάστασης (ποσοστό µεγαλύτερο από το σύνηθες του 70%). Το υπόλοιπο 20% µετά την επαλήθευση της καλής εκτέλεσης του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Κριτήρια ένταξης:

 • Ο νέος διαθέτει επαρκή γεωργική κατάρτιση ή δεσµεύεται να την αποκτήση εντός µέγιστης περιόδου 12 µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης.
 • Ύπαρξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου πενταετούς διάρκειας.

∆εσµεύσεις

 • Εκπλήρωση της ιδιότητας του ενεργού αγρότη εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης.
 • Άσκηση γεωργικής δραστηριότητας στην εκµετάλλευση για ελάχιστη περίοδο 5 ετών από την ηµεροµηνία αποδοχής της χορήγησης στήριξης.
 • Ολοκλήρωση της εκτέλεσης των επενδύσεων που προβλέπονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο εντός µέγιστης περιόδου 24 µηνών από την ηµεροµηνία αποδοχής της χορήγησης στήριξης, αν και η διαχειριστική αρχή µπορεί να εγκρίνει την παράτασή της.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Με πριµ βιωσιµότητας συν 30.000 ευρώ ανά γεωργό

Στην Ολλανδία, η «καινοτοµία» είναι πως οι αρχές έχουν προβλέψει ένα πριµ βιωσιµότητας το οποίο κυµαίνεται µεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ ανάλογα τα όσα προβλέπονται στο επενδυτικό πλάνο του δικαιούχου. Παράλληλα το βασικό ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνει ο νεαρός αγρότης και δεν έχει σχέση µε δείκτες όπως για παράδειγµα η Τυπική Απόδοση. Συγκεκριµένα, οι Ολλανδοί προβλέπουν πως:

Η ενίσχυση παρέχεται µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανά αγρότη. Το ποσό συνδέεται µε το αναµενόµενο ακαθάριστο λειτουργικό εισόδηµα της επιχείρησης στην οποία ο αιτών εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά ως αγρότης, συµπληρωµένο µε ένα ποσό που µπορεί να ληφθεί µε υψηλή βαθµολογία στον βαθµό βιωσιµότητας του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το ακαθάριστο έσοδο πρέπει να είναι υψηλότερο από 40.000 ευρώ ανά γεωργό και κατ’ ανώτατο όριο τα 600.000 ευρώ. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε πέντε ισόποσες δόσεις για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Πριν την καταβολή της τελευταίας δόσης ελέγχεται εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της επιδότησης. Η µετάβαση σε µια περιβαλλοντική γεωργία ενθαρρύνεται αρχικά δίνοντας υψηλότερη βαθµολογία σε επιχειρηµατικά σχέδια που στοχεύουν στη βιωσιµότητα. Επιπλέον, θα διερευνηθεί εάν αυτό το κίνητρο µπορεί να ληφθεί και µε αύξηση του εφάπαξ ποσού  µε µπόνους βιωσιµότητας. Για παράδειγµα: Σύνδεση µιας βαθµολογίας για τη βιωσιµότητα 1, 2, 3 µε ένα  µπόνους 10.000, 20.000 ή 30.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το ύψος της ενίσχυσης είναι:

 • Ακαθάριστα έσοδα από 40.000 ευρώ και άνω: 40.000 ευρώ πριµοδότηση.
 • Ακαθάριστα έσοδα από 200.000 ευρώ: 55.000 ευρώ πριµοδότηση.
 • Ακαθάριστα έσοδα από 350.000 ευρώ: 70.000 ευρώ πριµοδότηση.

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στα μέτρα διαδοχής της νέας ΚΑΠ διαθέσιμο εδώ

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ