Date:

Share:

Έρχονται μειώσεις τιμών σε τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα (από 24 σε 13%) καθώς και στις εργασίες για την άρση εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε κτίρια, στο 4% προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν άμεσα από την 1η Νοεμβρίου 2023 και προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες.

Ειδικότερα με τις διατάξεις που εισάγονται:
Μειώνεται από 24 σε 13% ο ΦΠΑ για τα εξής αγροτικά μηχανήματα: Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία,  αντλίες για υγρά, κινητά σιλό, θερμοκήπια, τα οποία από τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών ή εντόμων. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή την στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.
Θεσπίζεται νέος υπερμειωμένος συντελεστής 4% για την εκτέλεση εργασιών που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών στοιχείων και λοιπών σταθερών και μη εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές διαμορφώνεται στο 3% στα νησιά, όπου εφαρμόζεται μειωμένος κατά 30% συντελεστής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:
«Τροποποιείται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α’ 248) προκειμένου να υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή του δεκατρία τοις εκατό (13 %) ορισμένα είδη που προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία και προβλέπεται υπερμειωμένος συντελεστή Φ.Π.Α. τέσσερα τοις εκατό (4 %), για την παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων, για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον».

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξης

Άρθρο 2

Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21, προσθήκη παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α και προσθήκη παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. – ν. 2859/2000, Α’ 248), α) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «κατ’ εξαίρεση»

«1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και σε τέσσερα τοις εκατό (4%) κατά περίπτωση.
Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, με την εξαίρεση εκείνων που εμπίπτουν στην παρ. 8 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III.».

2. Στο Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., προστίθεται παρ. 55 ως εξής:
«55. Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες & αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020), κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907), τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612). Από την παρούσα εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ