Date:

Share:

Κατ’ εξαίρεση γίνονται υποψήφιοι οι επιλαχόντες στους Νέους του 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερωτηθείς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν πόροι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραµµα νέων γεωργών και όλοι όσοι µένουν απέξω επειδή εξαντλήθηκαν τα διαθέσιµα κονδύλια, επισήµανε πως «για όλη την Ελλάδα το κονδύλι που απαιτείται είναι 88 εκατ. ευρώ, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν».

Κατ’ εξαίρεση οι  επιλαχόντες των Νέων  Αγροτών γίνονται  υποψήφιοι για την  προκήρυξη του 2023

Υπογράµµισε όµως πως «θα πάµε πολύ σύντοµα σε ένα πρόγραµµα νέων αγροτών. Κοιτάµε κάποια πράγµατα, ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιµο αυτή τη στιγµή». 

Ενεργοποιείται τον Ιανουάριο το ταµείο µικροπιστώσεων 

Στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Μανέτας, υπηρεσιακό στέλεχος του ΥπΑΑΤ ανέφερε πως για το νέο ταµείο µικροπιστώσεων µε χαρτοφυλάκιο 40 εκατ. ευρώ (σ. σ. τα 21,5 εκατ. ευρώ θα δώσει το ΠΑΑ και τα υπόλοιπα οι χρηµατοπιστωτικοί φορείς που θα µετάσχουν σε αυτό), στο οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον όλες οι συνεταιριστικές, η Πειραιώς και η Eurobank, «πιστεύουµε ότι µέσα στον Ιανουάριο θα έχουµε τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί πλήρως αυτό το Ταµείο. Με δυνατότητες παροχής επενδυτικών δανείων και για κεφάλαιο κίνησης. Με επιδότηση επιτοκίου και συµβουλευτική υποστήριξη µέσω τραπεζών». 

Γνωστοποίησε ακόµη πως στο πρόγραµµα ευζωίας των ζώων, περί τα 25 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν για τη χοιροτροφία, ότι εντός του 2023 θα τρέξει ένα νέο πρόγραµµα για να ενθαρρυνθεί η συγκρότηση νέων συλλογικών σχηµάτων και πως υπάρχει στα σκαριά ένα πρόγραµµα για την πιστοποίηση κατά Agro στο βαµβάκι, για το οποίο θα διατεθεί το ποσό των 41 εκατ. ευρώ. 

Παρουσίασε επίσης στοιχεία βάσει των οποίων από την τρέχουσα ΚΑΠ, ποσό 6,7 δισ. ευρώ είναι δεσµευµένο σε νέες εντάξεις και συνεχιζόµενα έργα (σ.σ. υπάρχει υπερδέσµευση 119% της δηµόσιας δαπάνης του, είπε), µε πληρωµές που ανέρχονται αυτή τη στιγµή στα 4,9 δισ. ευρώ. «Η απορρόφηση της κοινοτικής συµµετοχής είναι από τις υψηλότερες στην Ε.Ε. ανέρχεται στο 88%, µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των δράσεών µας, το 2025», ανέφερε και συµπλήρωσε πως «το 2022 θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις απορροφήσεις του προγράµµατος µε τη βοήθεια και της βιολογικής γεωργίας που πληρώνει προκαταβολές και των πριµ πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών.

Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ, θα πληρωθούν µε το τέλος του χρόνου, γεγονός που συνιστά την καλύτερη επίδοση σε σχέση µε κάθε άλλη προγραµµατική περίοδο».

Νεοεισερχόμενοι που ψάχνουν θέση στους Νέους του 2023

Τους απαραίτητους χειρισµούς ώστε να µην πληρούν τα κριτήρια του κατ’ επάγγελµα αγρότη θα χρειαστεί να κάνουν νεοεισερχόµενοι που εγγράφτηκαν από το 2021 και µετά στο Μητρώο Αγροτών, εφόσον φιλοδοξούν να µπουν στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών που αναµένεται ότι θα προκηρυχτεί µέσα στο 2023. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι Νέοι Αγρότες θα είναι από τις πρώτες προκηρύξεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που ενεργοποιείται σε µερικές ηµέρες, ενώ µε το πριµ να παραµένει σε υψηλά επίπεδα (30.000-42.500 ευρώ), φαίνεται πως το ενδιαφέρον θα είναι µεγάλο.  Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, αίτηση στο πρόγραµµα θα µπορούν να κάνουν όσοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στη γεωργία έως και 24 µήνες πριν υποβάλουν αίτηση. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά: Εφόσον βγει για παράδειγµα η πρόσκληση Οκτώβριο του 2023, θα µπορούν να µπουν στο Μέτρο εκείνοι που πήραν βεβαίωση από το ΜΑΑΕ ως «νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα» από τον Οκτώβριο του 2021 και µέχρι και την ηµεροµηνία αίτησης δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν ως κατ’ επάγγελµα αγρότες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη υπάρχουν κάποιες σκέψεις από τις διαχειριστικές αρχές για διεύρυνση του 24µηνου σε 36µηνο, ώστε να µπορέσουν να µπουν στο πρόγραµµα και κάποιοι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες που δεν κατάφεραν να µπουν στην πρόσκληση του 2021. Αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί µε την προδηµοσιεύση της νέας πρόσκλησης, που αναµένεται πιθανότατα πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε.

Φυσικά, ένας υποψήφιος µπορεί να αποκλειστεί και λόγω ηλικίας (έως 41 ετών κατά την ηµεροµηνία προκήρυξης), ιστορικού των αιτήσεων ΟΣ∆Ε µε βάση την Τυπική Απόδοση, αιτήσεων ΟΣ∆Ε του/της συζύγου.

Ενεργοποιείται τον Ιανουάριο το ταµείο µικροπιστώσεων 

Στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Μανέτας, υπηρεσιακό στέλεχος του ΥπΑΑΤ ανέφερε πως για το νέο ταµείο µικροπιστώσεων µε χαρτοφυλάκιο 40 εκατ. ευρώ (σ. σ. τα 21,5 εκατ. ευρώ θα δώσει το ΠΑΑ και τα υπόλοιπα οι χρηµατοπιστωτικοί φορείς που θα µετάσχουν σε αυτό), στο οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον όλες οι συνεταιριστικές, η Πειραιώς και η Eurobank, «πιστεύουµε ότι µέσα στον Ιανουάριο θα έχουµε τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί πλήρως αυτό το Ταµείο. Με δυνατότητες παροχής επενδυτικών δανείων και για κεφάλαιο κίνησης. Με επιδότηση επιτοκίου και συµβουλευτική υποστήριξη µέσω τραπεζών». 

Γνωστοποίησε ακόµη πως στο πρόγραµµα ευζωίας των ζώων, περί τα 25 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν για τη χοιροτροφία, ότι εντός του 2023 θα τρέξει ένα νέο πρόγραµµα για να ενθαρρυνθεί η συγκρότηση νέων συλλογικών σχηµάτων και πως υπάρχει στα σκαριά ένα πρόγραµµα για την πιστοποίηση κατά Agro στο βαµβάκι, για το οποίο θα διατεθεί το ποσό των 41 εκατ. ευρώ. 

Παρουσίασε επίσης στοιχεία βάσει των οποίων από την τρέχουσα ΚΑΠ, ποσό 6,7 δισ. ευρώ είναι δεσµευµένο σε νέες εντάξεις και συνεχιζόµενα έργα (σ.σ. υπάρχει υπερδέσµευση 119% της δηµόσιας δαπάνης του, είπε), µε πληρωµές που ανέρχονται αυτή τη στιγµή στα 4,9 δισ. ευρώ. «Η απορρόφηση της κοινοτικής συµµετοχής είναι από τις υψηλότερες στην Ε.Ε. ανέρχεται στο 88%, µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των δράσεών µας, το 2025», ανέφερε και συµπλήρωσε πως «το 2022 θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις απορροφήσεις του προγράµµατος µε τη βοήθεια και της βιολογικής γεωργίας που πληρώνει προκαταβολές και των πριµ πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών.

Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ, θα πληρωθούν µε το τέλος του χρόνου, γεγονός που συνιστά την καλύτερη επίδοση σε σχέση µε κάθε άλλη προγραµµατική περίοδο».

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ