Date:

Share:

«Πράσινος Μετασχηματισμός»: Παρέμβαση της ΕΘΕΑΣ για την αδυναμία υποβολής αίτησης από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στο Πρόγραμμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. απέστειλε επιστολή προς το υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα την αδυναμία υποβολής αίτησης από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στο Πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός».

Ολόκληρη η επιστολή:

«Κατόπιν επικοινωνίας που είχαν μαζί μας Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετούς μήνες κατά την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο πληρότητας στο ΟΠΣΚΕ εξάγεται το μήνυμα «Ο δικαιούχος δεν είναι επιλέξιμος βάσει της νομικής μορφής». Ωστόσο, βάσει της προκήρυξης του ως άνω προγράμματος, δεν αποκλείονται από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ως νομικές μορφές. Για τον λόγο αυτό, οι Συνεταιρισμοί έχουν προσπαθήσει επανειλημμένες φόρες, τους τελευταίους μήνες, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο τηλεφωνικώς, όσο και εγγράφως, χωρίς, όμως, κάποια ανταπόκριση. Επιπλέον, και καθώς συνεχίζουν την προσπάθεια υποβολής της αίτησης, ύστερα ακόμη και από τέσσερις μήνες, για παράδειγμα, πλέον δεν τους επιτρέπεται και για το λόγο εξάντλησης των πόρων.

Ο «Πράσινος Μετασχηματισμός» είναι πολύ σημαντικός για όλους τους φορείς και πρέπει να απευθύνεται σε όλους. Επιπρόσθετα, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις στηρίζουν παγκοσμίως και διαχρονικά την κοινωνική συνοχή, την τοπική οικονομία και τη μείωση της ανεργίας, εφαρμόζοντας βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές για το περιβάλλον και τη διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Επιπλέον, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί:

 1. Αποτελούν φορείς επενδύσεων, που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (άρθρο 13, περίπτωση 1 του σχεδίου της προκήρυξης).
 2. Δύνανται να υλοποιούν παραγωγικές επενδύσεις (άρθρο 5, περίπτωση 1 του σχεδίου της προκήρυξης):
 • σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή.
 • στην ίδρυση νέων μονάδων, που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών.
 • στην ανάπτυξη τεχνολογίας.
 • στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα.
 • στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.
 1. Λειτουργούν ως φορείς στον κλάδο της μεταποίησης γεωργικού προϊόντος για παραγωγή τελικών γεωργικών προϊόντων (παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ) και της μεταποίησης γεωργικού προϊόντος για παραγωγή τελικών μη γεωργικών προϊόντων, όπως και στην εμπορία αυτών.
 2. Είναι νομικές οντότητες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα και με επιχειρηματικά κριτήρια και ο στοχευμένος, άδικος και ατεκμηρίωτος αποκλεισμός αυτών, κατά πως φαίνεται, οδηγεί σε παραβίαση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς.
 3. Είναι επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλουν δυναμικά στην επίτευξη των στόχων της προκήρυξης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε, όπως προβείτε σε άμεση ενημέρωση με διευκρινίσεις επί του ως άνω θέματος, καθώς και διευθέτηση κι επίλυσή του, έτσι ώστε και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αφενός, να μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους – η οποία ήταν ολοκληρωμένη πολύ καιρό πριν την εξάντληση των πόρων – και αφετέρου, να τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν με την υλοποίηση του επενδυτικού τους πλάνου προς βελτίωση των υποδομών τους και επέκταση των δραστηριοτήτων τους, εφόσον αυτό πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Γνωρίζοντας, επίσης, ότι βάσει της προκήρυξης, η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo), κατά την οποία τηρείται σειρά προτεραιότητας και επειδή όπως έχει ανακοινωθεί έχουν εξαντληθεί ήδη οι πόροι, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, έτσι ώστε κανένας πραγματικός δικαιούχος να μην αδικηθεί! Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν συνεταιρισμοί που προσπαθούν εδώ και τέσσερις μήνες να υποβάλουν την έτοιμη και ολοκληρωμένη πρότασή τους, χάνοντας με τον καιρό την προτεραιότητά τους…

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σας είναι αναγκαίο».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ