Date:

Share:

Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
  1. Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ανέρχεται στα 4.465.000 € και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 325.000 €.
  2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης σπόρων προς σπορά για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται στα 500 εκτάρια.
  3. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 470 €/εκτάριο.
  4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) βάσει του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από την μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για την συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση. Επομένως, η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 400 €/εκτάριο και 541 €/εκτάριο, αντίστοιχα.
Όροι επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά είναι:

Α. Ο καλλιεργητής/ενεργός γεωργός, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.

Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

2. Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους προς σπορά των ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών και οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις:

α) 250744/17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861) και

β) 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130), όπως ισχύουν.

Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ως άνω υπουργικές αποφάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού και βασικού σπόρου προς σπορά, όπως αναφέρεται στην 217265/28-01-2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 203).

Β. Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.

Γ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών.

Καθορισμός και καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης

Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σπόρων προς σπορά.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1. Να συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας με την σποροπαραγωγική επιχείρηση, στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου προς σπορά που θα σπαρθεί και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. Το ανωτέρω συμφωνητικό θα κατατίθεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου και πληρωμών με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Η εν λόγω σύμβαση δεν απαιτείται για τον δικαιούχο της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης υποβάλλει στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στους σποροπαραγωγικούς αγρούς, κατάσταση με το σύνολο των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργηθούν στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, ηποικιλία, η κατηγορία του σπόρου προς σπορά που θα σπαρθεί καθώς και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας.

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτροπής, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ.

3. Να τηρούν τις προβλεπόμενες από τις υπ’ αρ.: α) 250744/17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861) και β) 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130), όπως ισχύουν, απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων προς σπορά.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

5. Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων προς σπορά γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

6. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται, σπόρου προς σπορά, επί διετία.

Αναλυτικά η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ