Date:

Share:

Εντός 24ώρου ανάρτηση τιμολογίων στο My Data, οι 3 επιλογές των αγροτών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λόγος γίνεται για την ρύθµιση που επί της ουσίας έρχεται να καταργήσει στην πράξη από εδώ και πέρα τα χειρόγραφα τιµολόγια, εισάγοντας τα λεγόµενα ψηφιακά βιβλία στη λογιστική οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Υπενθυµίζεται ότι το νέο καθεστώς που ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του 2023, αφορά περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι πουλάνε την παραγωγή τους εκδίδοντας οι ίδιοι τιµολόγια πώλησης. Οι αγρότες αυτοί, επιβαρύνονται µε νέες «µηχανογραφικές απαιτήσεις», αφού θα χρειαστεί να αναρτούν τα τιµολόγια πώλησης την αµέσως επόµενη ηµέρα της έκδοσης τους στο MyData.

Οι τρεις επιλογές περιορίζονται στην ενεργοποίηση της περίφηµης τιµολογιέρας, την αυτοτιµολόγηση από πλευράς αγοραστή και στην έκδοση χειρόγραφων τιµολογίων µε τον «πατροπαράδοτο» τρόπο, τα οποία όµως θα πρέπει µέσα σε 24 ώρες να δηλώνονται στο MyData.

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία επιλογή, αυτή αναδεικνύεται σε µια µάλλον σύνθετη διαδικασία, η οποία είτε θα υποχρεώσει τους παραγωγούς στην εξοικείωση µε τις περίπλοκες διαδροµές στις πλατφόρµες της ΑΑ∆Ε, είτε θα προϋποθέτει µια στην πράξη δύσκολη συνεννόηση µε τους λογιστές τους πριν την πράξη, προκειµένου να είναι έτοιµοι αµέσως µετά να περάσουν στο MyData το τιµολόγιο, κάτι το οποίο έκαναν ως τώρα µέσα σε διάστηµα τριµήνου. Άλλωστε, επί της ουσίας αυτό που αλλάζει, έχει να κάνει µε την υποχρέωση που µέχρι σήµερα έχουν όσοι αγρότες τηρούν λογιστικά βιβλία, να ενηµερώνουν δηλαδή την ΑΑ∆Ε στο τέλος κάθε τριµήνου για το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα τους. Πλέον η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται τµηµατικά, κάθε φορά που κόβουν ένα τιµολόγιο.

Πιο απλή η επιλογή της αυτοτιµολόγησης

Η επιλογή της αυτοτιµολόγησης, αν και η πιο απλή, δεν προσφέρεται σε κάθε πράξη πώλησης. Και αυτό γιατί, ναι µεν όταν ο αγρότης διαθέτει την παραγωγή του σε εµπόρους, αυτοί είναι σε θέση να κόψουν ουσιαστικά για λογαριασµό του ένα τιµολόγιο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια ανάγκη αναπροσαρµογής από την πλευρά του αγρότη στο νέο καθεστώς. δεν ισχύει το ίδιο σε περιπτώσεις παραγωγών που για παράδειγµα διαθέτουν την παραγωγή τους σε κτηνοτρόφους.

Όπως εξηγούν φοροτεχνικοί στην Agrenda, η πιο απλή λύση για τους περισσότερους, είναι αυτή της τιµολογιέρας, µε την οποία θα κάνουν πρακτικά ό,τι κάναν ως σήµερα, απλά ηλεκτρονικά. Επί της ουσίας, οι παραγωγοί θα συµπληρώνουν τα στοιχεία που συµπλήρωναν χειρόγραφα µέχρι σήµερα, σε µια ψηφιακή πλατφόρµα, το τιµολόγιο θα εκδίδεται ψηφιακά και ταυτόχρονα θα ενηµερώνεται η ΑΑ∆Ε.

Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η απαίτηση διαβίβασης των τιµολογίων σε συγκεκριµένο χρόνο µε αυτόν το τρόπο, θα υποχρεώσει αρκετές αγροτικές επιχειρήσεις στο να χρησιµοποιήσουν ένα λογισµικό (software), για να τιµολογούν και να εκδίδουν αποδείξεις ή τιµολόγια. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει µια εξοικείωση του παραγωγού µε το σύστηµα, αλλά από εκεί και έπειτα όλα θα είναι πιο απλά όπως εξηγούν φοροτεχνικοί.

Υπάρχει και δωρεάν κρατική τιµολογιέρα

Σ’ αυτή τη φάση, για όσους παραγωγούς δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, υπάρχει µια δωρεάν κρατική τιµολογιέρα, το λογισµικό timologio. Πρόκειται για µια εφαρµογή που παρέχει χωρίς κάποια οικονοµική επιβάρυνση η ΑΑ∆Ε για την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA. Είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο www.aade.gr/timologio. Την ίδια στιγµή, κυκλοφορούν στην αγορά αρκετά παρόµοια προϊόντα, τα οποία κατά αρκετούς φοροτεχνικούς είναι πιο απλά ως προς τη χρήση τους, τα οποία είναι προσβάσιµα µέσω διαδικτύου. Υπάρχει ωστόσο οικονοµική επιβάρυνση για τη χρήση τους, ενώ παρέχουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες ενδέχεται να µην είναι απαραίτητες σε όλους τους παραγωγούς.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ