Date:

Share:

Εβδοµάδα πληρωµών η επόµενη, αρχής γενοµένης από την Τρίτη 28 Ιουνίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εβδοµάδα πληρωµών η επόµενη, αρχής γενοµένης από την Τρίτη 28 Ιουνίου και µέχρι το τέλος του µήνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σταδιακά µέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα πληρωθούν «σκούπα» όλες οι εκκρεµότητες τόσο για την ενιαία ενίσχυση όσο και για τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς.

6_pin_84

Προς µεγάλη απογοήτευση του αγροτικού κόσµου, οι πιστώσεις αυτές έρχονται στο παρά 5 της κοινοτικής προθεσµίας, αφού κάθε µέρα καθυστέρηση µετά την 30η Ιουνίου σηµαίνει ποινή χιλιάδων ευρώ για τη χώρα µας και υποχρέωση κάλυψης των ποσών αυτών µε εθνικά χρήµατα. Στις πρώτες πληρωµές οι αγρότες πρέπει να υπολογίζουν τις συνδεδεµένες που µέχρι σήµερα δεν έχουν πιστωθεί και αφορούν ενισχύσεις στο ρύζι, την κορινθιακή σταφίδα, τους µεταξοσκώληκες και τους κτηνοτρόφους µε δικαιώµατα χωρίς γη. Με τη σειρά τους και µέχρι το τέλος της επόµενης εβδοµάδας θα µπουν και τα υπόλοιπα σε Νιτρικά, Βιολογική γεωργία, Βιολογική κτηνοτροφία, Κοµφούζιο, Σπάνιες φυλές και ζιζανιοκτονία, αλλά και η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021, µαζί µε τις µεταβιβάσεις που εκκρεµούσαν, κάποια ποσά για το Εθνικό Απόθεµα, αλλά και υπόλοιπα µετά από διορθώσεις σε συνδεδεµένες και ειδικές ενισχύσεις των µικρών νησιών του Αιγαίου. Μέσα στην εβδοµάδα πρέπει να αναµένεται να τακτοποιηθεί και η εκκρεµότητα µε την ειδική ενίσχυση βάµβακος για όσους δεν έχουν πληρωθεί επειδή δεν έπιασαν το πλαφόν, λόγω των ζηµιών από τις βροχές και τις πληµµύρες του Νοεµβρίου- ∆εκεµβρίου 2021. Οι παραπάνω πληρωµές, σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αναµένεται να ανέλθουν περίπου στα 130 µε 140 εκατ. ευρώ.

Αυτά που έχουν να περιµένουν οι παραγωγοί αφορούν τα εξής:   

Συνδεδεµένες: Εκτός από τις ενισχύσεις σε κορινθιακή σταφίδα και ρύζι, των οποίων η πληρωµή βρίσκεται στην τελική ευθεία, εκκρεµούν ακόµα οι συνδεδεµένες για µεταξοσκώληκες και για τους κτηνοτρόφους χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτρόφους.

Νιτρικά: Προς µεγάλη απογοήτευση των δικαιούχων, η εξόφληση των Νιτρικών φέτος παρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι η απόφαση µε την έγκριση πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ για την πληρωµή τους έχει εκδοθεί από τον Φεβρουάριο. Tο θέµα φαίνεται πως «κόλλησε» στις ∆ΑΟΚ οι οποίες καθυστέρησαν να ετοιµάσουν τις λίστες των δικαιούχων.

Βιολογικά: Το µεγαλύτερο κοµµάτι των επερχόµενων πληρωµών αφορά τα Βιολογικά, που εκτιµάται ότι µπορεί να φτάσει περί τα 50 εκατ. ευρώ και αφορά την εξόφληση του 35% για τους παλιούς της 5ετίας και τους νέους της 3ετίας. Στην περίπτωση των Βιολογικών, µόλις ξεκίνησαν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, δεδοµένου ότι µόλις στις 15 Ιουνίου έληξε η προθεσµία για αιτήσεις ανάκλησης ένταξης πράξης, τροποποίησης και µεταβίβασης πράξης. Σηµειωτέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι φορείς πιστοποίησης έχουν ήδη ανεβάσει τα ΑΦΜ συµµόρφωσης των δικαιούχων παραγωγών στην ειδική πλατφόρµα, ενώ τώρα τρέχουν οι διασταυρώσεις για να βγει η τελική λίστα πληρωµής.

Σπάνιες Φυλές: Έχουν ολοκληρωθεί, λένε οι πληροφορίες, οι έλεγχοι στους δικαιούχους, προκειµένου να γίνει η εξόφληση της πρώτης και της δεύτερης πρόσκλησης.

Ειδική ενίσχυση βάµβακος: Τελευταία διευθέτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να τσεκάρει τα αρχεία του ΕΛΓΑ µε τις βροχοπτώσεις-πληµµύρες (Νοεµβρίου- ∆εκεµβρίου 2021) που προκάλεσαν ζηµιές στις βαµβακοκαλλιέργειες, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να µην καταφέρουν να πιάσουν το πλαφόν, ώστε να προχωρήσει στην καταβολή της συνδεδεµένης στους δικαιούχους.

Υπόλοιπα ενιαίας: Όπως κάθε χρόνο, τέλος Ιουνίου βγαίνει και µια διορθωτική πληρωµή επί της βασικής, του πρασινίσµατος και για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και το Εθνικό Απόθεµα. Οι έλεγχοι είναι σε εξέλιξη, οπότε κανείς δεν µπορεί να πει µε ασφάλεια για τι ποσό µιλάµε και πόσους παραγωγούς αφορά. Πάντως, από τους αρµόδιους των πληρωµών αναφέρεται ότι κάθε περίπτωση που διορθώνεται, από πλευράς αγροτών ή από πλευράς του οργανισµού, θα βγει στη λίστα προς πίστωση.

Μεταβιβάσεις: Όσες από τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων δεν πληρώθηκαν στις προηγούµενες πιστώσεις, έχουν εξεταστεί και βγάζουν ποσά θα πληρωθούν στην επερχόµενη πίστωση.

Πιστώθηκαν 23 εκατ. ευρώ για ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού

Εν τω µεταξύ, πριν λίγες ηµέρες έγιναν και πληρωµές σχετικά µε ειδικές ενισχύσεις, λόγω κορωνοϊού, που περίµεναν οι αγρότες. Ειδικότερα, πιστώθηκαν 19.405.436,56 ευρώ σε 26.259 δικαιούχους για κρατικές ενισχύσεις προσωρινού πλαισίου (COVID 19) στους τοµείς α) της καλλιέργειας λεβάντας β) της παραγωγής ξηρών σύκων, γ) της επιτραπέζιας ελιάς πλην Καλαµών και κωδικού 2008190 του ΟΣ∆Ε και δ) της καλλιέργειας καπνού. Επίσης πιστώθηκε επίσης ποσό 2.948.401,99 ευρώ σε 5.934 δικαιούχους για κρατικές ενισχύσεις σε όλη την επικράτεια στους τοµείς: α) της επίσπορης και βιοµηχανικής πατάτας και β) της παραγωγής µανταρινιών ποικιλίας Κληµεντίνη.

Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου για ενισχύσεις εκτροφής γουνοφόρων

Σε λειτουργία µέχρι και τις 30 Ιουνίου βρίσκεται το σύστηµα υποβολής αίτησης για τη «χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της εκτροφής γουνοφόρων σε όλη την επικράτεια». Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι παραγωγοί γουνοφόρων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιµότητας:

  1. Έχουν υποβάλει αίτηση ΟΣ∆Ε για το 2021.
  2. Έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση.
  3. ∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ∆.Ε.Ε κατά τα οριζόµενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
  4. ∆εν ήταν προβληµατική η επιχείρησή τους στις 31/12/2019 βάσει Κανονισµού (ΕΕ) 702/2014.
  5. Αν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τοµείς για τους οποίους για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρησή τους.

Συμψηφισμοί ενισχύσεων για μανταρίνια Κλημεντίνες με επιστρεπτέα

Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού στην επίσπορη και βιομηχανική πατάτα αλλά και στα μανταρίνια ποικιλίας Κλημεντίνη αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως προκαταβολή ο δικαιούχος παραγωγός, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εισέπραξαν χρήματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή, τα σχετικά ποσά θα αφαιρεθούν
από την ενίσχυση λόγω Covid 19.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα καυτηρίασε σε δηλώσεις της η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι «οι παραγωγοί μανταρινιών Κλημεντίνης της Άρτας είναι ανάστατοι, καθώς πολλοί από αυτούς δεν εντάχθηκαν στην ενίσχυση των 70 ευρώ το στρέμμα για το 2020, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι όσοι τελικά κατάφεραν να είναι δικαιούχοι, είδαν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με πολύ λιγότερα χρήματα απ’ όσα περίμεναν, αφού η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτόματο συμψηφισμό με την επιστρεπτέα προκαταβολή που είχαν πάρει πριν 2 χρόνια, παρότι έχει εξαγγελθεί ότι θα υπάρξει ρύθμιση για την επιστροφή της».

Αγρότισσες χωρίς βοήθημα, λόγω λαθών ΕΦΚΑ

Αποκλείονται τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες µητέρες από το ειδικό βοήθηµα του ΟΠΕΚΑ λόγω µη επικαιροποίησης του πληροφοριακού συστήµατος του e-ΕΦΚΑ. Το πρόβληµα έφερε στη Βουλή η Θεανώ Φωτίου, µε άλλους 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου ήταν ανοικτή για αιτήσεις η πλατφόρµα του ΟΠΕΚΑ για το χρηµατικό βοήθηµα του 2022 σε 4.000 τρίτεκνες και 1.000 πολύτεκνες µητέρες ασφαλισµένες e-EΦKA, µε 1,00 ευρώ για τς πολύτεκνες και 700 ευρώ για τρίτεκνες µητέρες.

Φέτος τέθηκε ως προϋπόθεση να είναι οι µητέρες ασφαλιστικά ενήµερες στις 31/12/2021. Όµως, το πληροφοριακό σύστηµα του e-ΕΦΚΑ έχει ενηµερωθεί για τις πληρωµές µόνον µέχρι το τέλος Νοεµβρίου 2021. Έτσι, όσες αγρότισσες τακτοποίησαν τις οφειλές τους τον ∆εκέµβριο του 2021, αποκλείονταν από την πρόσβαση στην πλατφόρµα και δεν µπορούσαν να υποβάλουν αίτηση, ενώ διέθεταν ασφαλιστική ενηµερότητα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ